1 Mar - Öppet hus

Välkomna till infomöte

Infomöte inför omval torsdagen 4:e maj 17.30 – 19.30

På plats finns representanter för alla våra utbildningar, skolledning och elevhälsa.