Kontakt

Vill du komma i kontakt med huvudmannen för skolan mailar du skola@fryshuset.se

 

FRYSHUSETS GYMNASIUM

Rektor
Gunnar Holm – gunnar.holm@fryshuset.se

 

EKONOMIPROGRAMMET

Programrektor
Anna Borgén – anna.borgen@fryshuset.se

 

ESTETISKA PROGRAMMET

Programrektor
Joakim Wiklund joakim.wiklund@fryshuset.se

 

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Programrektor
Anna Borgén – anna.borgen@fryshuset.se

 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Programrektor
Anna Borgen anna.borgen@fryshuset.se

 

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Programrektor
Anna Borgen – anna.borgen@fryshuset.se

 

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Programrektor
Kajsa Sponton –  kajsa.sponton@fryshuset.se

 

Språkintroduktion, Mari Borgquist mari.borgquist@fryshuset.se

Individuellt alternativ, David Bergdahl david.bergdahl@fryshuset.se

Preparandutbildning, David Bergdahl david.bergdahl@fryshuset.se

Programinriktat individuellt val, Gustav Blomberg gustav.blomberg@fryshuset.se

Yrkesintroduktion,

 

ASPERGERVERKSAMHET

Programrektor
Kajsa Sponton –  kajsa.sponton@fryshuset.se

Estetiska programmet, Individuellt alternativ (AST) Olov Eriksson, olov.eriksson@fryshuset.se

 

ESTETISKA VERKSAMHETER (GYMNASIESÄRSKOLA)

Programrektor
Joakim Wiklund joakim.wiklund@fryshuset.se