Elevhälsan

– Specialpedagogiska resurser, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. För att komma i kontakt med skolsköterskemottagningen kan du boka tid i förväg eller komma på den öppna mottagningstiden.

Alla elever erbjuds under sin gymnasietid att genomgå en hälsoundersökning med syfte att skapa en hälsoprofil. Via skolsköterskan kan du också få kontakt med skolläkaren.


Skolsköterskor

Karin Kling
Karin är skolsköterska på Estetiska- Natur- Samhällsvetenskapsprogrammet och Gymnasiesärskolan. Karin har sitt rum i biblioteket.
karin.kling@fryshuset.se
Telefon:073-9502249

Anna Ottenvang
Anna är skolsköterska på Handelsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Introduktionsprogrammet och AST. Anna har sitt rum i biblioteket.
anna.ottenvang@fryshuset.se
Telefon: 073-9502354


Hälsouppgifter 
Ladda hem blanketten där du fyller i dina hälsouppgifter här

Rekvisition av journal (Skolhälsovården önskar ditt medgivande att rekvirera journalen från föregående skola.) 
Ladda hem rekvisition av skolhälsojournal

Särskilt stöd Ladda hem blanketten där du fyller i behov av särskilt stöd


Skolkurator

Till kurator kan du komma när du behöver en samtalspartner med både små och stora bekymmer. Här följer några exempel på vad det kan handla om: studieekonomi, relationer, konflikter, identitetsfrågor, nedstämdhet, stresshantering, självförtroende, ensamhet/utanförskap, skoltrötthet, motiverande samtal och studiesvårigheter. Du kan själv gå förbi hos Anna eller Olle. Du kan också ta hjälp av din mentor för att boka ett möte med kurator.

Anna Gleisner
Anna har sitt rum i biblioteket. Anna jobbar med elever som går IMAST.
När dörren är öppen så är du välkommen in!
Du kan även boka tid på:
anna.gleisner@fryshuset.se
Telefon: 073-9502431


Olle Hård
Olle har sitt rum i biblioteket. Olle jobbar med elever som går rå programmen  ES, EK, NA,HA, SA,GYEV.
Du kan även boka tid på:
olle.hard@fryshuset.se
Telefon: 073-9502437

 

Studie- och yrkesvägledare

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få personlig vägledning om din nuvarande studiesituation men också vägledning inför vad som händer efter gymnasiet. T.ex. om du vill veta mer om olika utbildningsformer eller olika yrkesvägar.

Emma är studie- och yrkesvägledare och sitter i biblioteket, plan 4. Hon är på skolan måndagar-fredagar 09.00-16.00 och arbetar för samtliga gymnasieprogram.

Boka tid genom att maila, ringa/smsa eller komma förbi hennes rum. Du är alltid välkommen in om dörren är öppen.

Boka tid hos Emma via:
emma.rudolfsson@fryshuset.se
Telefon:073 – 950 24 10

Specialpedagog

Skolan har tre specialpedagoger anställda, Magdalena Gidlund,
Loredana Remmer och Mikaela Glavinic Deresjö. Alla tre har sitt arbetsrum i biblioteket.

Loredana Remmer
Telefon
  0760-010991
loredana.remmer@fryshuset.se

Magdalena Gidlund
Telefon  08- 6917406
magdalena.gidlund@fryshuset.se

Mikaela Glavinic Deresjö
Telefon 
073-9502285
mikaela.glavinicderesjo@fryshuset.se

Mediepedagog

Fredrik Karlsson, 
Tel: 073-9502468
E-post: fredrik.karlsson@fryshuset.se