Gymnasiet

Fryshusets Gymnasium förenar utbildning med passionerade intressen och personlig utveckling. Hos oss kan du välja Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Handelsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogram, Estetiska verksamheter (gymnasiesärskola) och gymnasieutbildning för elever med Aspergers syndrom.

Det programmen har gemensamt är att alla elever har sin passion på schemat. Att kombinera gymnasiestudier med en passion skapar högre motivation och engagemang vilket gör att skolarbetet både får en bättre kvalité och blir roligare.

Vilka passioner du kan välja och hur mycket schemalagd tid du ägnar åt passionen beror på vilket program du väljer.

 

Fryshusets Gymnasium är medlem i Idéburen skola – en förening bestående av icke vinstdrivande skolor

Vi anser istället att utbildning ska bedrivas med glädjen att se människor utvecklas som främsta drivkraft. Hos oss går de pengar som följer en elev i form av skolpeng oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. Läs mer.

 

Vad innebär det att vara en UR-skola?

Under läsåret Fryshuset Gymnasium samarbete med UR.