Om våra passioner

På Fryshusets Gymnasium kan du kombinera din utbildning med en passion! 

 

När du väljer Samhällsvetenskapsprogrammet väljer du mellan passionerna NIU-basket, Speldesign eller  Ungdomskultur med fördjupningen dans, skate, basket eller entreprenörskap.

Om du väljer att gå Estetiska programmet heter de valbara passionerna precis vad de är dvs Dans, Bild & form, Musik (rock & soul, musikproduktion, låtskrivare) Skrivare -estetik & media och Teater.

Om du väljer att gå Naturvetenskapsprogrammet så heter de valbara passionerna NIU-basket, Speldesign eller Träningslära med fördjupningen dans, basket eller skate.

Väljer du Handels- eller Ekonomiprogrammet heter din passion Entreprenörskap med fördjupning entreprenörskap, dans, basket eller skate.

Om du väljer att gå ett av våra Introduktionsprogram väljer du en först en inriktning: Preparand utbildning, Individuellt alternativ ,Yrkesintroduktion, Språkintroduktion eller Programinriktat individuellt val. Beroende på vilken inriktning du väljer finns nedanstående passioner kopplade till respektive inriktning:

Väljer du  Preparand utbildning, Individuellt alternativ eller Yrkesintroduktion kan du välja mellan passionerna dans, musik, musikproduktion, speldesign eller medieproduktion/blogg.

Väljer du att gå Språkintroduktion kan du välja mellan passionerna dans, musik, musikproduktion eller speldesign.

Väljer du Programinriktat individuellt val så har du möjlighet att välja  till passionen Entreprenörskap med fördjupning dans, basket, skate eller entreprenörsskap.

Om du vill gå på vår Aspergerinriktning så kan du välja speldesign som passion.