Basket NA

Om du vill gå Naturvetenskapsprogrammet och samtidigt få möjlighet att utöva din passion Basket läser du programfördjupningen Träningslära med passionen basket. Du fördjupar dig inom ämnet Träningslära via ditt basketintresse.

Träningslära ger dig kunskap kring hur du och din kropp påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Du lär dig mer betydelsen av kost och fysisk aktivitet för att utveckla prestationsförmåga och en hälsofrämjande livsstil.

Du kommer även att arbeta med att möta och att på ett pedagogiskt sätt leda människor, individuellt och i grupp, i olika typer av träningsformer. Du utvecklar dina kunskaper om motionsmiljöers betydelse för motivation till träning och lär dig att förebygga och behandla träningsskador.

Vi kommer även att diskutera våra egna, andras och samhällets attityder och värderingar samt etiska frågor relaterade till träning.

 

Träningslära med basketfördjupning kan du läsa på:

 

   

 

Inför din ansökan:
Du kan läsa mer om hur passionen Basket kombineras med Naturvetenskapliga programmet genom att ladda hem programplanen ovan.

Har du frågor?

Skicka ett mail till vår passionsledare Jonas Malmberg: jonas.malmberg@fryshuset.se