Basket SA

 

Om du vill läsa  Samhällsvetenskapsprogrammet och samtidigt få möjlighet att utöva din passion basket så kan du läsa programfördjupningen Ungdomskulturer och samtida kulturuttryck med passionen basket.

Programfördjupningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer att bekanta dig med olika former av kreativa uttryck och få insikt i hur ungdomskulturer växer fram som ett sätt att visa identitet och tillhörighet. Vi studerar hur ungdomars roll i samhället behandlas och förändras.
Inom programfördjupningen ligger även entreprenörskap som ger dig kunskaper i att driva projekt, från idé till färdig produkt, till exempel en föreställning, en produktion eller ett eget företag.

Undervisningen bidrar till att du utvecklar tilltro till dina personliga resurser och lust för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.

 

Ungdomskultur med basketfördjupning kan du läsa på:

   

 

Inför din ansökan:
Du kan läsa mer om hur passionen Ungdomskulturer med basketfördjupning kombineras med Samhällsprogrammet genom att ladda hem programplanen ovan.

Har du frågor?

Skicka ett mail till vår passionsledare Jonas Malmberg: jonas.malmberg@fryshuset.se