Dans NA

Refugeedancemeeting_4

Om du vill läsa  Naturvetenskapsprogrammet och samtidigt få möjlighet att utöva din passion Dans läser du programfördjupningen Träningslära med passionen dans.

Här lär du dig hur din kropp påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Du får insikt i betydelsen av kost och fysisk aktivitet för att utveckla prestationsförmåga och en hälsofrämjande livsstil. Du kommer att arbeta med att möta och att på ett pedagogiskt sätt leda människor, individuellt och i grupp, i olika typer av träning. Du utvecklar dina kunskaper om motionsmiljöers betydelse för motivation till träning och lär dig att förebygga och behandla träningsskador.

Genom att medverka i verksamheter får du inblick i och erfarenhet av olika hälsofrämjande arbetssätt. Vi kommer att diskutera våra egna, andras och samhällets attityder och värderingar samt etiska frågor relaterade till träning.

 

Träningslära med passionen Dans kan du läsa på:

Har du frågor?

Skicka ett mail till vår biträdande rektor Anna Borgén: anna.borgen@fryshuset.se