Dans SA

 

Refugeedancemeeting_4

Är din passion dans? Är du intresserad av att fördjupa dig kring ungdomskulturer, samtida kulturuttryck och entreprenörskap? Välj att läsa Samhällsvetenskapliga programmet med programfördjupningen Ungdomskulturer!

Med passionen Dans som uttrycksform har du möjlighet att fördjupa dina studier inom samhällsvetenskapsprogrammet mot ungdomskulturer och samtida kulturuttryck. Du bekantar dig med olika former av kreativa uttryck och få insikt i hur ungdomskulturer växer fram som ett sätt att visa identitet och tillhörighet.

Vi studerar hur ungdomars roll i samhället behandlas och förändras. Programfördjupningen är både teoretisk och praktisk. Du arbetar mycket med ditt passionerade intresse som en del i kurserna och du samarbetar med elever med andra passioner, bland annat vid föreställningar.

Inom programfördjupningen ligger även entreprenörskap som ger dig kunskaper i att driva projekt, från idé till färdig produkt, till exempel en dansproduktion eller en föreställning.

Undervisningen bidrar till att du utvecklar tilltro till dina personliga resurser och lust för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.

 

Ungdomskultur med inriktning dans kan du välja på:

Har du frågor?

Skicka ett mail till vår biträdande rektor Anna Borgén: anna.borgen@fryshuset.se