Entreprenörskap HA, EK, PRIV

 

Väljer du passionen entreprenörskap kan du helt fritt välja vilken affärsidé eller vilken form av projekt du vill förverkliga. Som elev ges du möjlighet att lära dig genomföra dina idéer i projektform redan från årskurs 1. I årskurs 3 driver du eget företag. Du får delta i Fryshusets verksamhet, t.ex. delta i Forum för eldsjälars genomförande. Du får även via Fryshuset INC hjälp att genomföra dina idéer.

 

Programfördjupningen Entreprenörskap kan du läsa på:

   

 

Inför din ansökan:

Läs mer om hur Entreprenörskap kombineras med de olika programmen genom att ladda hem poängplanen ovan.

 

Har du frågor? Skicka ett mail till våra kontaktpersoner:

Anna Borgén, programrektor för HA, EK och PRIV: anna.borgen@fryshuset.se