Skate HA, EK, Programinriktat individuellt val

 

På Ekonomiprogrammet, Handels och- administrationsprogrammet samt Programinriktat individuellt val läser du programfördjupning Entreprenörskap. Är du intresserad av skate kan du kombinera något av dessa program med passionen Skate.

Du spenderar 3 timmar i veckan utövandes din skatepassion. Utöver dessa tre timmar läser du en och en halv timmes teori i veckan. De teorikurser du läser är Entreprenörskap, Ledarskap och Organisation samt Marknadsföring.

 

Programfördjupningen entreprenörskap kombinerat med passionen skate kan du läsa på:

 

  

  

 

Inför din ansökan:

Läs mer om hur passionen Skate kombineras med de olika programmen på Fryshusets Gymnasium genom att ladda hem poängplanerna ovan.

 

Har du frågor? Skicka ett mail till våra kontaktpersoner:

Anna Borgén, biträdande rektor för EK: anna.borgen@fryshuset.se  

Andreas Schuber, biträdande rektor för HA samt

Programinriktat individuellt val: andreas.schuber@fryshuset.se