Skate SA

 

 

Om du vill läsa  Samhällsvetenskapsprogrammet och samtidigt få möjlighet att utöva din passion skate så kan du läsa programfördjupningen Ungdomskulturer och samtida kulturuttryck med passionen Skate.

Med skate som uttrycksform kommer du att bekanta dig med olika former av kreativa uttryck och få insikt i hur ungdomskulturer växer fram som ett sätt att visa identitet och tillhörighet. Vi studerar hur ungdomars roll i samhället behandlas och förändras.

Programfördjupningen är både teoretisk och praktisk. Du arbetar mycket med ditt passionerade intresse som en del i kurserna och du samarbetar med elever med andra passioner, bland annat vid föreställningar. Inom programfördjupningen ligger även entreprenörskap som ger dig kunskaper i att driva projekt, från idé till färdig produkt, till exempel en föreställning eller ett eget företag.

Undervisningen bidrar till att du utvecklar tilltro till dina personliga resurser och lust för att omsätta idéer i praktisk verksamhet, vilket passar bra om du exempelvis vill driva ett företag. Kanske inom området Skate?

 

Ungdomskultur med Skatefördjupning kan du läsa på:

 

Inför din ansökan:

Läs mer om hur passionen Skate kombineras med Samhällsprogrammet på Fryshusets Gymnasium genom att ladda hem poängplanen ovan.

Har du frågor?
Skicka ett mail till biträdande rektor Anna Borgén: anna.borgen@fryshuset.se