AST-verksamhet

(Tidigare Aspergerverksamhet)

På Fryshuset ger vi dig en strukturerad och trygg miljö där du får möjlighet att arbeta utifrån dina förutsättningar, identifiera dina inlärningsbehov och utveckla din personliga talang.

Utbildningen anpassas efter just dina behov. Vi vill skapa en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i hur vardagen struktureras.

 

Vårt anpassade arbetssätt innebär bland annat:

  • Små undervisningsgrupper som ger trygg miljö
  • Fokus på ditt intresse och utveckling av dina talanger
  • Struktur
  • Flexibilitet utifrån dina behov
  • Tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel
  • Tekniskt specialanpassade klassrum
  • Tillgång till egen bärbar dator
  • Möjligheter till gemenskap
  • Vägledning av mentor och studie- och yrkesvägledare
  • Tät kontakt med hemmet

 

Studierna och vårt särskilt anpassade arbetssätt ger dig träning i att få vardagen att fungera, i att se och förstå sammanhang och möjlighet att öka din sociala förmåga. Utbildningarna utgår från det Estetiska programmet med inriktning Estetik och media.

Välj mellan två inriktningar:

Nationellt program

Individuellt alternativ

 

Speldesign kombinerat med aspergerverksamhet

Det här är en utbildning för dig som drömmer om att bli spelkreatör eller speldesigner. Ämnet digitalt skapande behandlar kreation och design i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Du skapar spelgrafik med 3D-modellering och 3D-animationer i Autodesk Maya, ritar och lär dig Concept Art i Adobe Photoshop och utvecklar kreativa och interaktiva spel i Adobe Flash. Animation förekommer både som egen konstform och som verktyg för visualisering eller effekter i spel och film.

En stor del av programfördjupningen kommer att ägnas åt att praktiskt bygga egna datorspel, dels för användning direkt i dator, dels mot Internet och olika plattformar som till exempel x-box och Unreal Game Engine. Vi skapar också spelapplikationer för mobiltelefoner.

Utbildningen ger dig grundläggande färdigheter i de program och tekniker som används i spelbranschen idag.

Inför din ansökan:

Läs mer om Aspergerverksamhetens kurser genom att ladda hem poängplanen nedan.

 

 

Har du frågor? 

Kontakta:

Programrektor: Kajsa Sponton: kajsa.sponton@fryshuset.se