Teater

Gökboet bilden

Vi söker dig som brinner för teater och mötet med publiken. Hos oss får du möjlighet att utvecklas till en mångsidig skådespelare med självförtroende att axla roller såväl på scen som ute i verkligheten.

Du får en bred kunskap om teater som konstform. Tillsammans med en hel ensemble av begåvade klasskompisar arbetar du med olika teaterformer. Utbildningen innehåller bland annat improvisation och dramatisering, tolkning och gestaltning av text, skådespelarträning, mim, teatermask, röstträning, teaterhistoria, och att se många teaterföreställningar. Under varje årskurs får du spela upp, såväl på Fryshuset som på externa scener.

Hos oss finner du erfarna och engagerade högskoleutbildade pedagoger med en samlad bred kompetens och professionell yrkeserfarenhet inom teater, drama, röst och dans.

Estetiska programmet ger behörighet till högskola och universitet.

 

Din teaterutveckling under 3 år

Kurser och fokus i åk 1: Berättelsen och ensemblen

Första året utvecklar du det sceniska berättandet. Improvisation och ensemblearbete ligger som grund för hela året. Vi tittar på hur olika teaterformer arbetar med det sceniska berättandet. ¨

I kursen Scenisk gestaltning 1 får du lära dig improvisationsteknik, arbeta interaktivt med publik i forumteater, samt med dramatisk text. Du får tolka och gestalta klassisk dramatik när vi studerar antikens teater. Du får möta förskolebarn, berätta sagor och skapa och spela barnteater för barnen.

I kursen Teaterteori får du lära dig teaterbegrepp, teorier om teater och teaterhistoria kopplade till det praktiska teaterarbetet, samt se teaterföreställningar och lära dig att göra föreställningsanalys.

I kurserna Röst samt Fysisk teater får du arbeta med grundträning för rösten och kroppen som är skådespelarens instrument.

Kurser och fokus i åk 2: Rummet och det fysiska uttrycket

Andra året spelar du i olika scenrum och arbetar mycket med kroppen och rösten som instrument att uttrycka och gestalta på scen i kurserna Scenisk gestaltning 2 samt Sceniskt karaktärsarbete.

Mim och teatermaskarbete är viktiga komponenter detta år. Du får lära dig enklare akrobatik och slagsmålsteknik när vi studerar medeltidens teater och commedia dell´arte.

Du får tolka och gestalta en monolog. Du får möta pensionärer och intervjua dem om viktiga ögonblick i deras liv. Inspirerade av playbackteater får du tillsammans med din ensemble dramatisera och spela upp dessa berättelser för de äldre.

I kursen Teaterteori får du lära dig mer om teater och teaterhistoria kopplade till det praktiska teaterarbetet samt se teaterföreställningar som du analyserar.

I kursen Röst får du utveckla träningen av och lära dig mer om rösten. I Fysisk teater får du lära dig rörelseorganens anatomi och fysiologi samt bekanta dig med fysiska uttrycksformer från andra tider och kulturer.

Kurser och fokus i åk 3: Berättaren – Skådespelaren

Tredje året arbetar du specifikt med att lära dig att utveckla karaktärer på scen. Som grundteknik och filosofi arbetar vi med skådespelarträning baserad på Konstantin Stanislavskijs metod i kursen Sceniskt karaktärsarbete – text.

Du får tolka och gestalta en karaktär i en text av Anton Tjechov. Scenisk sanning, samspel, självständigt arbete och ansvar löper som röda trådar under hela detta år.

I kursen Scenisk gestaltning 3 får du arbeta med slutproduktionen, som blir den mest omfattande under dessa år. Att tillsammans få göra den resa som börjar med det första mötet med texten till den färdiga föreställningen är en krävande men häftig och oförglömlig resa.

 

I kursen Sceniskt karaktärsarbete får du fördjupa ditt arbete med det fysiska uttrycket och rösten kopplat till arbetet med Stanislavskijs metod och Tjechovs text samt slutproduktionen. I samband med kurserna i åk 3 får du också se teaterföreställningar.

 

Kolla in vår facebook

Teaterinriktningen kan du läsa på:

   

Här kan du ladda hem Monologtexter 2017

Inför din ansökan:

Antagning görs på betyg och genom färdighetsprov som du blir kallad till.

Läs mer om hur Teater kombineras med Estetiska programmet genom att ladda hem poängplanen ovan.

 

Har du frågor?

Skicka ett mail till vår kontaktperson Ingela Blom: ingela.blom@fryshuset.se