Våra program

Fryshusets Gymnasium erbjuder:

 

Estetiskaprogrammet  Naturvetenskaps

Ekonomiprogrammet  Handels--och  

Samha╠êllsprogrammet  Introduktionsprogrammet

Asperger  Gymnasiesa╠êrskolan

 

 

Kombinera utbildning med det din passion.

Vi vet att att det skapar högre motivation och engagemang att kombinera sina gymnasiestudier med ett passionerat intresse. Det gör att skolarbetet både får en bättre kvalité och blir roligare. Därför  har du som elev på Fryshusets Gymnasium möjlighet att utöva en passion på skoltid, oavsett vilket program du går. 

Vilka passioner du kan välja och hur mycket schemalagd tid du ägnar åt den beror på vilket program du väljer. På Estetiska programmet så ägnar du ca 7 timmar i veckan åt din passion. Passionen blir din inriktning på programmet.  På övriga program ägnar du cirka 3 timmar i veckan åt din passion. Här går passionen under programfördjupningar. 

Individuellt val:

Ett gymnasieprogram omfattar 2 500 poäng och förutom gymnasie-, program-, inriktnings- och programgemensamma kurser finns det även individuellt val. I flera av våra program finns det kurser som redan är utlagda inom ramen för programfördjupningen. I de programmen väljer eleverna bara 100 poäng individuellt val. Dessa är Estet, Samhälls- och Naturvetenskapliga programmet. På Ekonomi och Handelsprogrammet väljer du in 200 poäng individuellt val.

Individuellt val poäng väljer man inför åk 2 och åk 3 beroende på vilket program du går.

Dessa ämnen erbjuds i år på Fryshuset gymnasiet:

 

Digital skapande DIGDIG01
Engelska 7 ENGEN07
Filosofi 1 FIOFIO01
Historia 1a2 HISHIS01b
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02
Idrott och hälsa, idrott specialisering IDRIDR01
Internationella relationer SAMINR0
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 5 MATMAT05
Naturkunskap 2 NAK NAK02
Pedagogiskt ledarskap PEGSKP0
Programmering 1 PRRPRR01
Psykologi1 PSPSY01
Samhällskunskap 1a 2 SAMSAM01a2
Skapande verksamhet PEGSKP0
Svenska 3 SVESVE03
Visuell Kommunikation VISVIS