Estetiska verksamheter

Fryshusets Gymnasiesärskola finns för dig som vill gå nationella programmet för estetiska verksamheter och som trivs i en skola där dina passioner ger dig möjligheter att lyckas.

Hos oss sker all undervisning i en liten grupp, oftast i ditt och dina klasskamraters eget hemklassrum. Alla lärare hos oss arbetar utefter vår pedagogiska modell, där din egen kraft och passion ständigt står i centrum.

Vi kombinerar alltid teoretiska ämnen med att hitta dina personliga uttryck och utforska din kreativitet och skaparglädje för att stärka lusten att lära! Tillsammans med lärare från våra olika estetprogram får du därför utforska, forma och gestalta med hjälp av bild, foto, musik och teater.

Vi strävar även mot att inkludera eleverna i stor utsträckning, målet är att Fryshusets gymnasiesärskoleelever ska delta på Fryshusets gymnasiums undervisning i en vald estetisk inriktning som en fördjupning.

Fryshusets Gymnasiesärskola är en 4-årig utbildning, varav 22 veckor består av arbetsförlagt lärande. Under dessa veckor testar du på att ha praktik på en arbetsplats som intresserar dig eller som du skulle vilja arbeta på i framtiden. Under din praktik har du stöd av handledare, både från arbetsplatsen och från skolan. Efter dina år på Fryshusets Gymnasiesärskola har du möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis folkhögskola.

Om en elev är intresserad av att börja på Fryshusets gymnasiesärskola vill vi gärna att eleven gör en praktikvecka under årskurs 9. Detta för att eleven ska kunna se om skolan passar hen. Urval görs genom att vi kommer att tillämpa förtur för elever vilka har behov av den utbildning som vi erbjuder samt elevens särskilda skäl för att gå utbildningen. Efter praktiken gör vi en utvärdering om elevens möjligheter och passion för att gå på Fryshusets gymnasiesärskola.

Kontakta oss gärna om intresse finns.

Har du frågor? 

Kontakta Jonas Monsén: jonas.monsen@fryshuset.se