Samhällsvetenskap

 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en humanistisk- och
samhällsvetenskapligt grundad kunskap om människors villkor och verksamhet.

Vi ger dig redskap att formulera och lösa problem samt se sambanden mellan ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap och andra vetenskaper. Under dina tre år hos oss kombinerar du teoretiska studier med ett av dina passionerade intressen. Det innebär att du kan utvecklas inom något du brinner för och samtidigt nå en examen som ger goda förutsättningar för vidare studier inom det samhällsvetenskapliga området.

Vi strävar efter att skapa positiva sammanhang för dina studier, till exempel genom ämnesintegration. Det betyder att två eller flera ämnen examineras gemensamt i projekt. Genom olika arbetssätt utvecklas din samarbetsförmåga, din kreativitet och din självständighet. Utifrån studier av samhällsfrågor kommer du att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I årskurs 3 planerar du och genomför ett eget projekt, vilket ökar ditt ansvarstagande och din förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Du får hjälp och inspiration av organisationer som Fryshuset INC och Young Innovation HUB, som bl.a. ger råd, bidrar med kontaktnät och organiserar workshops för unga entreprenörer.

 

Passioner du kan välja som programfördjupningar:

 

Inför din ansökan:

Läs mer om Samhällsprogrammets olika kurser genom att ladda hem poängplanen nedan.

 

Har du frågor? 

Kontakta vår biträdande rektor Anna Borgén: anna.borgen@fryshuset.se