Intro-program

 

Introduktionsprogrammen är till för dig som saknar behörighet till de nationella programmen. Vi erbjuder 5 olika introduktionsprogram:

 • Preparandutbildning
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
 • Programinriktat individuellt val
 • Yrkesintroduktion

 

Målsättning med studierna

Vårt mål är att du ska stärka din självkänsla och vara bättre förberedd för vidare studier eller arbetsmarknaden. Hos oss finns en trygg och strukturerad miljö där du får möjlighet att upptäcka dina förutsättningar och identifiera dina inlärningsbehov.

 

Vårt arbetssätt

 • Max 15 elever i arbetsgrupperna
 • Vi utgår från dina behov och dina förkunskaper
 • Du får samarbeta med andra och träna din sociala förmåga
 • Du har en mentor som vägleder och hjälper dig att bli motiverad
 • Tät kontakt med vårdnadshavare ökar förutsättningarna för goda studieresultat.

 

Studieplan

Inom Introduktionsprogrammen är studieplanerna individuella.

Vilka ämnen du läser beror på:

 1. Vilka ämnen du har slutbetyg i från år 9
 2. Vilket nationellt program du förbereder dig för

 

Passionerade intressen

Utbildning och passionerade intressen är två av Fryshusets viktigaste grundstenar. Studier tillsammans med ditt passionerade intresse skapar högre motivation och engagemang. På så sätt får ditt skolarbete bättre kvalitet och blir roligare.

På Introduktionsprogrammen finns möjlighet att kombinera studierna med en del av Fryshusets passioner.

 

Har du frågor? 

Programrektor
Kajsa Sponton kajsa.sponton@fryshuset.se

Kontakta utvecklingsledarna för respektive program:

Individuellt alternativdavid.bergdahl@fryshuset.se

Preparandutbildningdavid.bergdahl@fryshuset.se

Yrkesintroduktiondavid.bergdahl@fryshuset.se

Språkintro: berivan.sacik@fryshuset.se

Programinriktat individuellt val: gustav.blomberg@fryshuset.se