Kvalitetsarbete och likabehandlingsplan

Varje skola är enligt skollagen ålagd att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På Fryshusets gymnasium sker detta på flera olika sätt och vi sammanställer vårt systematiska kvalitetsarbete i en årlig kvalitetsrapport.

 

Det ligger också i skolans uppdrag att årligen ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. På Fryshusets gymnasium görs detta i form av en likabehandlingsplan som vi aktivt jobbar med på skolan.