Fryshuset Gymnasium

Har vi din utbildning?

Snickra ihop dina år hos oss! Utgå från ditt drömprogram eller börja med en passion.

Program

Passion

Valbara passioner:

Dans
Basket
Digital Medie­producent
Bild & Form
Text och form (ej intag 2022)
Musik: Musik­produktion
Musik: Musiker
NIU-Basket
Skate
Speldesign
Teater
Natur­vetenskap
Försäljning & Service
Samhälls­vetenskap
Musik: Singer/ songwriter
Ekonomi
IA: Bild
Individuellt alternativ
Global
IA: Musik

Valbara program:

ast
sam
ast-natur
fs
ast-estet
ast-ind-alt
estet
ekonomi
ast-estet-spel
yrkesintroduktion-2
sprakintroduktion-3
ia
programinriktat-val-es
introduktionsprogrammen
gymnasiesarskola
programinriktat-val-fs
natur

Din utbildning

Specialpedagogisk profil – AST är anpassad för dig med autismspektrumtillstånd och som behöver en trygg och strukturerad miljö i skolan. All undervisning sker i små grupper och du får studera utifrån dina förutsättningar och utveckla dina personliga talanger.

 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Historia 1b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning samhällsvetenskap
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Geografi 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Samhällskunskap 3 100
  • Historia 2 100
  • Religion 2 50
 • Programfördjupningar
  • Ungdomskulturer 100
  • Historia 3 100
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Tränings- och tävlingslära 1 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Digitalt skapande 2 100
  • Animation 1 100
  • Politik och hållbar utveckling 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Internationella relationer 100
  • Retorik 100
 • Individuellt val
  • Design 100
  • Individuellt val 100
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
  • Fler kursval presenteras senare 100
  • Idrott och hälsa 1 — specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 — specialisering 100
  • Individuellt val 200
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Historia 1b 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Religonskunskap 1 50
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning naturvetenskap
  • Matematik 4 100
  • Biologi 1 100
  • Biologi 2 100
  • Fysik 1a 150
  • Fysik 2 100
  • Kemi 1 100
  • Kemi 2 100
  • Moderna språk 100
 • Programfördjupningar
  • Programmering 1 100
  • Programmering 2 100
 • Individuellt val
  • Individuellt val 100
  • Individuellt val 100
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning handel och service
  • Entreprenörskap 100
  • Servicekunskap 100
  • Branschkunskap inom handel 100
  • Information och kommunikation 1 100
  • Personlig försäljning 1 100
  • Praktisk marknadsföring 1 100
  • Affärsutveckling och ledarskap 100
  • Inköp 1 100
  • Näthandel 100
 • Programfördjupning
  • Entreprenörskap och företagande 100
  • Företagsekonomi 1 100
  • Svenska 2 100
  • Personlig försäljning 2 100
  • Ledarskap och organisation 100
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Evenemang 100
  • Besöksnäringen 100
  • Personaladministration 100
 • Individuellt val
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
  • Individuellt val 100
  • Idrott och hälsa 1 — specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 — specialisering 100
  • Individuellt val 200
  • Bild 200
  • Musik 200
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 50
  • Religionskunskap 1 100
  • Samhällskunskap 1 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen
  • Estetisk kommunikation 100
  • Konstarterna och samhället 50
 • Inriktning
  • Dansteori 100
  • Dansteknik 1 100
  • Dansteknik 2 100
  • Dansgestaltning 1 100
  • Bild och form 1b 100
  • Bild 100
  • Form 100
  • Bildteori 100
  • Digitalt skapande 100
  • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
  • Medieproduktion 1 100
  • Medieproduktion 2 100
  • Ensemble med körsång 200
  • Instrument/Sång 1 100
  • Gehörs och Musiklära 1 100
  • Scenisk gestaltning 1 100
  • Scenisk gestaltning 2 100
  • Scenisk gestaltning 3 100
  • Teaterteori 100
 • Programfördjupning och individuellt val
  • Dansteknik 3 100
  • Dansimprovisation och komposition 100
  • Koreografi 100
  • Dansgestaltning 2 100
  • Musikproduktion 1 100
  • Musikproduktion 2 100
  • Ljudproduktionsteknik 1 100
  • Arrangering och komposition 100
  • Fotografisk bild 1 100
  • Grafisk illustration 100
  • Bild och form – specialisering 100
  • Bild och form – specialisering 100
  • Litteratur 100
  • Skrivande 100
  • Dramatik 100
  • Instrument/Sång 1 100
  • Instrument/Sång 2 100
  • Instrument/Sång 3 100
  • Ensemble 2 100
  • Musikimprovisation 100
  • Sceniskt karaktärsarbete – text 100
  • Röst 100
  • Fysisk teater 100
  • Scenografi, mask och kostym 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Individuellt val 200
  • Estetisk kommunikation 2
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 50
  • Religionskunskap 1 100
  • Samhällskunskap 1 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen
  • Estetisk kommunikation 100
  • Konstarterna och samhället 50
 • Inriktning
  • Dansteori 100
  • Dansteknik 1 100
  • Dansteknik 2 100
  • Dansgestaltning 1 100
  • Bild och form 1b 100
  • Bild 100
  • Form 100
  • Bildteori 100
  • Digitalt skapande 100
  • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
  • Medieproduktion 1 100
  • Medieproduktion 2 100
  • Ensemble med körsång 200
  • Instrument/Sång 1 100
  • Gehörs och Musiklära 1 100
  • Scenisk gestaltning 1 100
  • Scenisk gestaltning 2 100
  • Scenisk gestaltning 3 100
  • Teaterteori 100
 • Programfördjupning och individuellt val
  • Dansteknik 3 100
  • Dansimprovisation och komposition 100
  • Koreografi 100
  • Dansgestaltning 2 100
  • Musikproduktion 1 100
  • Musikproduktion 2 100
  • Arrangering och komposition 100
  • Fotografisk bild 1 100
  • Grafisk illustration 100
  • Bild och form – specialisering 100
  • Bild och form – specialisering 100
  • Litteratur 100
  • Skrivande 100
  • Instrument/Sång 1 100
  • Instrument/Sång 2 100
  • Instrument/Sång 3 100
  • Ensemble 2 100
  • Musikimprovisation 100
  • Sceniskt karaktärsarbete – text 100
  • Röst 100
  • Fysisk teater 100
  • Scenografi, mask och kostym 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Individuellt val 200
  • Film och TV-produktion 100
  • Textkommunikation 100
  • Grafisk kommunikation 100
  • Estetisk kommunikation 2 100
  • Estetisk kommunikation 3 100
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning ekonomi
  • Företagsekonomi 1 100
  • Privatjuridik 100
  • Moderna språk 100
  • Psykologi 1 50
  • Entreprenörskap och företagande 100
  • Företagsekonomi 2 100
  • Matematik 3b 100
 • Programfördjupningar
  • Ledarskap och organisation 100
  • Marknadsföring 100
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Tränings- och tävlingslära 1 100
  • Internationell ekonomi 100
 • Individuellt val
  • Tränings och tävlingslära 2 100
  • Individuellt val 100
  • Idrott och hälsa 1 — specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 — specialisering 100
  • Individuellt val 200
  • Bild 200
  • Musik 200
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b - kultur 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen
  • Estetisk kommunikation 100
  • Konstarterna och samhället 50
 • Inriktning
  • Digitalt skapande 100
  • Medieproduktion 1 100
  • Medieproduktion 2 100
  • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
 • Programfördjupning och individuellt val
  • Animation 100
  • Digitalt skapande 2 100
  • Mental träning 100
  • Psykologi 1 50
  • Psykologi 2a 50
  • Individuellt val 200

Yrkesintroduktion mot försäljning- och service är en utbildning som förbereder dig för arbete i serviceyrken.

Yrkesintroduktion passar dig som vill ha en praktisk utbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. Hos oss lär du dig både genom teori och praktik. Du kommer att läsa några Yrkeskurser från Försäljnings- och serviceprogrammet. Om du behöver har du också möjlighet att komplettera svenska, engelska eller matematik på grundskolenivå. Undervisningen sker till största del i små grupper där du har en mentor som stöd. Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Är du ny i Sverige och vill börja studera på gymnasiet? Då är Fryshusets språkintroduktion rätt väg. Programmet kombinerar studier i svenska och andra ämnen och pågår på heltid under ett till tre år. Målet är att du ska kunna läsa vidare på ett annat program eller utbildning i Sverige.

Om du saknar behörighet till de nationella programmen kan du välja något av våra introduktionsprogram. Här får du de kunskaper just du behöver för att fortsatta studera och komma in på arbetsmarknaden.

Fryshusets Gymnasiesärskola är till för dig som vill gå nationella programmet för estetiska verksamheter och samtidigt ägna dig åt ett passionerat intresse. Efter utbildningen har du möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis en folkhögskola.

 

Nästa Gymnasiesärskolemässa äger rum höst 2022.

Programinriktat val är din väg till Försäljnings- och serviceprogrammet, Estetiska programmet med Dans eller Teater som passion.

Detta är en utbildning anpassad för dig som vill söka till ett nationellt program, men saknar behörighet.

Vi erbjuder programinriktat val för Estetiska programmet med Dans eller Teater som passion, samt för Försäljnings- och serviceprogrammet. För att antas på något av programmen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs antingen godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du läser grundskolans kurser för att bli behörig och påbörjar även kurser från det program du sökt.

 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Historia 1b 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Religonskunskap 1 50
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning naturvetenskap
  • Matematik 4 100
  • Biologi 1 100
  • Biologi 2 100
  • Fysik 1a 150
  • Fysik 2 100
  • Kemi 1 100
  • Kemi 2 100
  • Moderna språk 100
 • Programfördjupningar
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Naturvetenskaplig specialisering 100
  • Programmering 1 100
  • Programmering 2 100
  • Politik och hållbar utveckling 100
  • Engelska 7/ Matematik 5 100
  • Tränings- och tävlingslära 1 100
  • Politik och hållbart samhälle 100
  • Naturvetenskaplig specialisering 100
 • Individuellt val
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Idrott och hälsa 1 specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 specialisering 100
  • Individuellt val 100
  • Miljö och energikunskap 100
  • Bild 200
  • Musik 200Börja om