Fryshuset Gymnasium

Har vi din utbildning?

Snickra ihop dina år hos oss! Utgå från ditt drömprogram eller börja med en passion.

Program

Passion

Valbara passioner:

Teater
Speldesign
Skate
Samhälls­vetenskap
NIU-Basket
Natur­vetenskap
Musik: Singer/songwriter
Musik: Musik­produktion
Musik: Musiker
Individuellt alternativ
IA: Musik
IA: Bild
Global
Försäljning & Service
Ekonomi
Estetik & Media
Dans
Bild & Form
Basket

Valbara program:

kontakt
yrkesintroduktion-2
sprakintroduktion-3
ast-ind-alt
ast-estet-spel
ast-estet
ast
sam
programinriktat-val-es
natur
introduktionsprogrammen
ia
gymnasiesarskola
fs
estet
ekonomi

Din utbildning

Yrkesintroduktion mot försäljning- och service är en utbildning som förbereder dig för arbete i serviceyrken.

Yrkesintroduktion passar dig som vill ha en praktisk utbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. Hos oss lär du dig både genom teori och praktik. Du kommer att läsa några Yrkeskurser från Försäljnings- och serviceprogrammet. Om du behöver har du också möjlighet att komplettera svenska, engelska eller matematik på grundskolenivå. Undervisningen sker till största del i små grupper där du har en mentor som stöd. Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Är du ny i Sverige och vill börja studera på gymnasiet? Då är Fryshusets språkintroduktion rätt väg. Programmet kombinerar studier i svenska och andra ämnen och pågår på heltid under ett till tre år. Målet är att du ska kunna läsa vidare på ett annat program eller utbildning i Sverige.

 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b - kultur 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen
  • Estetisk kommunikation 100
  • Konstarterna och samhället 50
 • Inriktning
  • Digitalt skapande 1 100
  • Medieproduktion 1 100
  • Medieproduktion 2 100
  • Medier, samhälle och kommunikation 100
  • Bild och form 1b 100
  • Bild 100
  • Form 100
  • Bildteori 100
 • Programfördjupning och individuellt val
  • Animation 1 100
  • Digitalt skapande 2 100
  • Mental träning 100
  • Psykologi 1 50
  • Psykologi 2 50
  • Individuellt val 200
  • Bild och form 1 100
  • Grafisk illustration 100
  • Bild och form specialisering 100
  • Bild och form specialisering 2 100
  • Fotografisk bild 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 50
  • Religionskunskap 1 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen
  • Estetisk kommunikation 100
  • Konstarterna och samhället 50
 • Inriktning
  • Dansteori 100
  • Dansteknik 1 100
  • Dansteknik 2 100
  • Dansteknik 3 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
  • Medieproduktion 1 100
  • Medieproduktion 2 100
  • Ensemble med körsång 200
  • Instrument/Sång 1 100
  • Gehörs och Musiklära 1 100
  • Scenisk gestaltning 1 100
  • Scenisk gestaltning 2 100
  • Scenisk gestaltning 3 100
  • Teaterteori 100
 • Programfördjupning och individuellt val
  • Dansgestaltning 1 100
  • Dansimprovisation och komposition 100
  • Koreografi 100
  • Dansgestaltning 2 100
  • Musikproduktion 1 100
  • Musikproduktion 2 100
  • Ljudproduktionsteknik 1 100
  • Arrangering och komposition 100
  • Litteratur 100
  • Skrivande 100
  • Dramatik 100
  • Instrument/Sång 1 100
  • Instrument/Sång 2 100
  • Instrument/Sång 3 100
  • Ensemble 2 100
  • Musikimprovisation 100
  • Sceniskt karaktärsarbete – text 100
  • Röst 100
  • Fysisk teater 100
  • Scenografi, mask och kostym 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Individuellt val 200
  • Estetisk kommunikation 2 100
  • Bruksinstrument och ackompanjemang 100
  • Fotografisk bild 1 100
  • Grafisk kommunikation 1 100
  • Film och TV-produktion 100
  • Mediekommunikation - Textkommunikation 100

Specialpedagogisk profil AST är anpassad för dig med autismspektrumtillstånd. Undervisningen sker i små grupper. Du studerar utifrån dina förutsättningar i en trygg och strukturerad miljö.

Vi erbjuder tre varianter av Specialpedagogisk profil AST. Se mer info om varje under respektive program nedan.

 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Historia 1b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning samhällsvetenskap
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Geografi 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Samhällskunskap 3 100
  • Historia 2a 100
  • Religion 2 50
 • Programfördjupningar
  • Ungdomskulturer 100
  • Historia 3 100
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Tränings- och tävlingslära 1 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Digitalt skapande 2 100
  • Animation 1 100
  • Politik och hållbar utveckling 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Internationella relationer 100
  • Retorik 100
 • Individuellt val
  • Design 100
  • Individuellt val 100
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
  • Fler kursval presenteras senare 100
  • Idrott och hälsa 1 — specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 — specialisering 100
  • Individuellt val 200
  • Dansorientering 100
  • Dansteknik 1 100
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Historia 1b 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Religonskunskap 1 50
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning naturvetenskap
  • Matematik 4 100
  • Biologi 1 100
  • Biologi 2 100
  • Fysik 1a 150
  • Fysik 2 100
  • Kemi 1 100
  • Kemi 2 100
  • Moderna språk 100
 • Programfördjupningar
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Naturvetenskaplig specialisering 100
  • Programmering 1 100
  • Programmering 2 100
  • Politik och hållbar utveckling 100
  • Engelska 7/ Matematik 5 100
  • Tränings- och tävlingslära 1 100
  • Politik och hållbart samhälle 100
 • Individuellt val
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Idrott och hälsa 1 specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 specialisering 100
  • Individuellt val 100
  • Miljö och energikunskap 100
  • Musik 100
  • Dansorientering 100
  • Dansteknik 1 100
  • Estetisk kommunikation 100
  • Bild och form 1b 100
  • Form 100

Om du saknar behörighet till de nationella programmen kan du välja något av våra introduktionsprogram. Här får du de kunskaper just du behöver för att fortsatta studera och komma in på arbetsmarknaden.

Fryshusets Gymnasiesärskola är till för dig som vill gå nationella programmet för estetiska verksamheter och samtidigt ägna dig åt ett passionerat intresse. Efter utbildningen har du möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis en folkhögskola.

 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning handel och service
  • Entreprenörskap 100
  • Servicekunskap 100
  • Branschkunskap inom handel 100
  • Information och kommunikation 1 100
  • Personlig försäljning 1 100
  • Praktisk marknadsföring 1 100
  • Affärsutveckling och ledarskap 100
  • Inköp 1 100
  • Handel och hållbar utveckling 100
 • Programfördjupning
  • Entreprenörskap och företagande 100
  • Företagsekonomi 1 100
  • Svenska 2 100
  • Personlig försäljning 2 100
  • Ledarskap och organisation 100
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Evenemang 100
  • Besöksnäringen 100
  • Personaladministration 100
 • Individuellt val
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
  • Individuellt val 100
  • Idrott och hälsa 1 — specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 — specialisering 100
  • Individuellt val 200
  • Bild och form 1b 100
  • Form 100
  • Musik 100
  • Estetisk kommunikation 100
  • Tränings- och tävlingslära 2 100
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 50
  • Religionskunskap 1 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen
  • Estetisk kommunikation 100
  • Konstarterna och samhället 50
 • Inriktning
  • Dansteori 100
  • Dansteknik 1 100
  • Dansteknik 2 100
  • Dansteknik 3 100
  • Bild och form 1b 100
  • Bild 100
  • Form 100
  • Bildteori 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
  • Medieproduktion 1 100
  • Medieproduktion 2 100
  • Ensemble med körsång 200
  • Instrument/Sång 1 100
  • Gehörs och Musiklära 1 100
  • Scenisk gestaltning 1 100
  • Scenisk gestaltning 2 100
  • Scenisk gestaltning 3 100
  • Teaterteori 100
 • Programfördjupning och individuellt val
  • Dansgestaltning 1 100
  • Dansgestaltning 2 100
  • Dansimprovisation och komposition 100
  • Koreografi 100
  • Musikproduktion 1 100
  • Musikproduktion 2 100
  • Arrangering och komposition 100
  • Fotografisk bild 1 100
  • Grafisk illustration 100
  • Bild och form – specialisering 100
  • Bild och form – specialisering 100
  • Litteratur 100
  • Skrivande 100
  • Instrument/Sång 1 100
  • Instrument/Sång 2 100
  • Instrument/Sång 3 100
  • Ensemble 2 100
  • Musikimprovisation 100
  • Sceniskt karaktärsarbete – text 100
  • Röst 100
  • Fysisk teater 100
  • Scenografi, mask och kostym 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Individuellt val 200
  • Film och TV-produktion 100
  • Mediekommunikation - Textkommunikation 100
  • Grafisk kommunikation 1 100
  • Estetisk kommunikation 2 100
  • Estetisk kommunikation 3 100
  • Bruksinstrument och ackompanjemang 100
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning ekonomi
  • Företagsekonomi 1 100
  • Privatjuridik 100
  • Moderna språk 1-4 100
  • Psykologi 1 50
  • Entreprenörskap och företagande 100
  • Företagsekonomi 2 100
  • Matematik 3b 100
 • Programfördjupningar
  • Ledarskap och organisation 100
  • Marknadsföring 100
  • Idrottsspecialisering 1 100
  • Idrottsspecialisering 2 100
  • Tränings- och tävlingslära 1 100
  • Internationell ekonomi 100
 • Individuellt val
  • Tränings och tävlingslära 2 100
  • Individuellt val 100
  • Idrott och hälsa 1 — specialisering 100
  • Idrott och hälsa 2 — specialisering 100
  • Individuellt val 200
  • Bild 200
  • Musik 200Börja om