Fryshuset Gymnasium

Likabehandlingsplan

”Likabehandlingsarbetet vid Fryshusets Gymnasium handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling men också om att möjliggöra tillgängligheten för alla elever. En trygg skolvardag är en förutsättning för att elever ska lära och utvecklas, och därför är likabehandlingsarbetet och -planen ett viktigt led i skolans systematiska kvalitetsarbete.” (s.1)