Fryshuset Gymnasium

Fryshuset Gymnasium är en Globala målen skola

För Fryshuset Gymnasium innebär det att vi aktivt arbetar för att uppfylla de 17 Globala målen för hållbar utveckling fram till 2030.

Vår målsättning i arbetet med Globala målen är:

Alla elever ska väl känna till Agenda 2030 och de Globala målen

Alla elever ska under sin studietid fått jobba med ett eller flera projekt kopplat till Globala målen och sin utbildning/program.

Alla elever ska under sin studietid getts möjlighet att delta i projekt kopplat till hållbarhet som gör att man får insikt i möjligheterna att påverka och göra skillnad som enskild individ och mindre grupp.

Fryshuset Gymnasium har i arbetet med Globala målen ett nära samarbete med Den globala skolan som är en verksamhet på Universitets- och Högskolerådet.