Fryshuset Gymnasium

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och utmaningar som uppstår i klassrummet. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk. STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet. Fryshuset Gymnasium är en av de skolhuvudmän som är en del av STLS.