Fryshuset Gymnasium

”Eleverna lär sig vad man har för rättigheter och ansvar när man jobbar med konst.”

Hur är det att vara danslärare på Fryshusets Gymnasium?
Meningsfullt. Det är en plats med väldigt inspirerande människor, både de som går i skolan och de som jobbar här. Vi utforskar den konstnärliga processen tillsammans. Eleverna lär sig vad man har för rättigheter och ansvar när man jobbar med konst. Kan man det så har man kommit långt.

Hur jobbar du för att eleverna ska utvecklas och nå sina mål?
Jag vill att de ska bli så skickliga som möjligt, genom att jag försöker få dem att tänja sina gränser. Man måste låta det få vara lite svårt, för genom att ta in och förstå nya saker får man nya lärdomar. Jag förväntar mig också att de kan lära sig, men det är aldrig självklart hur. Det måste vi ta reda på tillsammans.

Varför ska man gå på Fryshusets Gymnasium?
För att man genom samspelet med alla som går här, lär sig att arbeta demokratiskt. Fryshuset är en skola där elevernas röst har ett stort värde.