Fryshuset Gymnasium

Fryshuset gymnasium genomför ett flerårigt praktiknära forskningsprojekt tillsammans med Kungliga Musikhögskolan.

Projektet fokuserar på samspelsfaktorer i ensembleundervisning och inkluderar tidigare forskning, vetenskaplig teori och metod samt datainsamling. Projektet ska bidra till framtida praktikutveckling och genomförs av musiklärare vid Fryshuset gymnasium och forskare i samverkan.