Fryshuset Gymnasium

”Med trygghet och tillit i klassrummet kan vi tillsammans gå in i den konstnärliga processen.”

Vad är det viktigaste du kan ge som lärare?
– Att erbjuda alla elever en under-visning som hjälper dem att utvecklas musikaliskt utifrån deras egna förutsättningar. Det kan bara ske genom att jag är lyhörd för vad varje elev kan och hur den uttrycker vad den kan. Genom att skapa trygghet i klassrummet vågar eleverna pröva sig fram och då kan vi skapa musik tillsammans.

Hur är det att plugga musik på Fryshuset Gymnasium?
– Som elev hos oss får du träffa andra som har samma passion som du själv men också dem som har andra estetiska uttryck som sin passion; dansare, konstnärer och skådespelare. Du får jobba tillsammans med dem och utvecklas i det samarbetet.

När tycker du att du har lyckats som lärare?
– När eleverna upptäcker nya aspekter av musiken och när jag får se dem utvecklas musikaliskt. Jag känner också att jag har lyckats när jag får se personer växa genom att de plötsligt klarar av något som de tidigare tyckte var svårt.