Fryshuset Gymnasium

Specialpedagogisk profilAST Naturvetenskapsprogrammet(ej intag 2022)

gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil

”Hösten 2021 kommer vi tyvärr inte erbjuda antagning till detta alternativ på grund av att Stockholm stad med kort varsel ändrat de ekonomiska förutsättningarna för Friskolor som har specialpedagogiska verksamheter.

 

Specialpedagogisk profil – AST är anpassad för dig med autismspektrum-tillstånd och som behöver en trygg och strukturerad miljö i skolan. Här får du studera utifrån dina förutsättningar och utveckla dina personliga talanger.

Du får tillgång till pedagogiska hjälpmedel och egen hemvist. Gemenskapen är viktig och du får möjlighet att utveckla trygga relationer med elever och personal. En liten grupp är din bas i utbildningen.


1

En bred utbildning

Programmet fokuserar på naturvetenskap, matematik och teknik, men även språk och samhällsorienterande ämnen. Det öppnar upp många vägar i livet. Du kan läsa vidare till läkare, barnmorska, kemist, veterinär, arkeolog, marinbiolog, trädgårdsarkitekt och minst hundra andra yrken.

2

Kombinera teori och praktik

För att förstå naturen behöver man inte bara läsa böcker. Man måste också ge sig ut i den, studera vad som händer och gå hem och göra experiment i laboratoriet. Först när teori och praktik varvas förstår du hur allt hänger ihop, och det är då naturvetenskapen blir verkligt spännande.

3

Fördjupa dina kunskaper

Du kommer arbeta i projekt som spänner från evolutionen till vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet. Du får också möjlighet att fördjupa dig inom ett område som du är särskilt intresserad av.

pil ner

Välj passion

 • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Historia 1b 100
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Religonskunskap 1 50
  • Gymnasiearbete 100
 • Programgemensamma ämnen och inriktning naturvetenskap
  • Matematik 4 100
  • Biologi 1 100
  • Biologi 2 100
  • Fysik 1a 150
  • Fysik 2 100
  • Kemi 1 100
  • Kemi 2 100
  • Moderna språk 100
 • Programfördjupningar
  • Programmering 1 100
  • Programmering 2 100
 • Individuellt val
  • Individuellt val 100
  • Individuellt val 100