Fryshuset Gymnasium

”Jag ser till att mina elever når sina mål genom att väcka deras intresse.”

Hur är du som lärare?
Jag måste vara väldigt öppensinnad. Min viktigaste uppgift är att se till att mina elever når sina mål, det gör jag genom att engagera dem och ständigt väcka deras intresse.

Vad förväntar du dig av dina elever?
Jag har höga förväntningar på dem. Jag räknar med att de har valt en utbildning som de är intresserade av och jag vill att de är med och bidrar på lektionerna. Det viktigaste jag kan ge dem tillbaka är kunskap. Jag vill att de ska tro på sig själva och på sin egen kapacitet.

Hur är det att jobba på Fryshusets Gymnasium?
Det är en spännande skola och det var därför jag sökte mig hit. Att ha de olika estetiska ämnena tillsammans under ett tak berikar verksamheten. Jag ser verkligen hur mycket det ger eleverna att arbeta konstnärligt. Dessutom finns det så mycket hjärta här.