Fryshuset Gymnasium

”Jag är engagerad och har passion för eleverna, mina kollegor och mina ämnen.”

Vad har du för mål med ditt arbete?
Att eleverna ska få kunskap om vårt samhälle och hur världen fungerar i smått och stort. Det är ett väldigt inspirerande och på ett positivt sätt utmanande arbete att vara lärare. Det viktigaste jag kan ge dem är mina kunskaper.

Hur arbetar du för att eleverna ska nå sina mål?
Jag utmanar mina elever och vill nyansera deras uppfattningar om saker och ting. Jag är engagerad och har passion för eleverna, mina kollegor och mina ämnen. Har man det faller många saker på plats.

Vad förväntar du dig av dina elever?
Engagemang och ambition.