Fryshuset Gymnasium

Välj en ny utbildning

GymnasiesärskolaEstetiskaVerksamheter

gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil

Fryshusets Gymnasiesärskola är till för dig som vill gå nationella programmet för estetiska verksamheter och samtidigt ägna dig åt ett passionerat intresse. Efter utbildningen har du möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis en folkhögskola.

 

Nästa Gymnasiesärskolemässa äger rum höst 2022.


1

Små grupper

Hos oss sker all undervisning i en liten grupp, oftast i ett eget klassrum. Dina lärare ger dig tid och uppmärksamhet där din egen kraft och passion alltid står i centrum. Målet är att ge dig möjlighet att även delta i gymnasiets allmänna undervisning i en fördjupad estetisk inriktning som du själv väljer.

2

Skaparglädje

De teoretiska ämnena kombineras med roliga och engagerande övningar för att stärka din kreativitet och lust att lära. Tillsammans med lärare från våra olika estetprogram får du forma och uttrycka mycket av det du lär dig med hjälp av bild, foto, musik och teater.

3

Lärande praktik

Sammanlagt 22 veckor av den fyra år långa utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du praktiserar på en arbetsplats som intresserar dig eller som du skulle vilja arbeta på i framtiden. Under din praktik har du stöd av engagerade handledare, både från arbetsplatsen och från skolan.

Kontakt

Programrektor Magnus Jarnlo

magnus.jarnlo@fryshuset.se

”Jag har letat efter en så här bra skola överallt.”

Seher Ünver Gymnasiesärskolan, Estetisk Verksamhet

Namn: Seher Ünver

Utbildning: Gymnasiesärskolan, Estetisk verksamhet

Mål: Höja mina betyg, vara med på lektionerna och klara hela gymnasiet.

 

 

Vad har du för mål med skolan?
Att vill höja mina betyg, vara med på lektionerna och klara hela gymnasiet. Jag vill bli designer och ha ett eget märke som säljs över hela världen.

Hur är det att gå på Fryshusets Gymnasium?
De har jättebra mat här och de bästa lärarna! Ingen mobbas eller retas och det är mixat med olika typer av människor precis som ute i samhället.  Jag har letat efter en så här bra skola överallt men aldrig förut hittat nån. Nu har jag det.

Hur har du utvecklats sedan du började här?
Jag har lärt mig mer på alla olika nivåer. Lärarna är jättesnälla. När jag har problem så hjälper de mig alltid. Det här är den bästa skolan i hela Stockholm!


”Det viktigaste jag kan ge är kunskap och mitt förtroende.”

Jonas Monsén, Speciallärare på programmet för Estetisk verksamhet, Gymnasiesärskolan

Namn: Jonas Monsén

Gör: Speciallärare på programmet för Estetisk verksamhet, Gymnasiesärskolan

Mål: Jag vill att eleverna kommer till skolan för att de trivs i skolan och att jag skapar undervisning som de tycker är kul och lärorik.

 

Hur är det att jobba på Fryshusets Gymnasium?
Superbra! Det är en skola som har härliga elever och en öppenhet för olikheter. Jag delar Fryshusets värdegrund och tycker det är viktigt att jobba inkluderande och vara tillåtande.
Vad är det viktigaste du kan ge dina elever?
Kunskap och mitt förtroende. När jag sedan får elevernas förtroende tillbaka, då har jag lyckats. Målet med mitt arbete är att få varje elev att utvecklas så mycket som möjligt. Jag vill att de ska komma hit till skolan och ha lust att lära sig.
Vad ser du fram emot mest när du går till jobbet?
Att träffa alla elever!