Fryshuset Gymnasium

PrograminriktatvalHA

Programinriktat val är din väg till Handel- och administrationsprogrammet, Estetiska programmet med musik som passion eller Estetiska programmet med teater som passion.

Detta är en utbildning anpassad för dig som vill söka till ett nationellt program, men saknar behörighet. Vi erbjuder programinriktat val för Estetiska programmet med musik som passion, Estetiska programmet med teater som passion eller för Handels- och administrationsprogrammet. För att antas på något av programmen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs antingen godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du läser grundskolans kurser för att bli behörig och påbörjar även kurser från det program du sökt.