0 Comments

Vi följer Stockholm stads riktlinjer kring SL-kort.

Du kan läsa mer här för vad som gäller elever på Gymnasieskolor.

 

Changed status to publish