Fryshuset Gymnasium

Skolans hantering av Covid

Vi jobbar för att minska spridningen av covid-19 genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna från Folkhälsomyndigheten och anpassa dem efter våra lokala förutsättningar.

Exempel på planerade åtgärder: 

undvika att samla större elevgrupper 

undvika trängsel i möjligaste mån 

förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt

erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna

minska trycket på matsalen genom att låta delar av skolans elever äta i sina klassrum 

uppmana eleverna att vara i sitt programs lokaler.

Självklart följer vi utvecklingen och utvärderar kontinuerligt åtgärderna. 

Med hopp om en trevlig skolstart! 

/Skolledningen på Fryshuset Gymnasium