Fryshuset Gymnasium

Elevhälsan Fryshuset Gymnasium

Elevhälsoteamet består av skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare, skolspykolog, skolläkare, programrektorer samt rektor vilka utgör ett stöd för arbetslagen i elevhälsoarbetet.

Elevhälsans insatser ska vara främjande och förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession inom elevhälsoteamet arbetar utifrån sin specifika kompetens och samverkar gemensamt med övrig personal på skolan.

Elevhälsan sätter stort fokus på att arbeta relationsbyggande med elever och personal.


Skolkuratorer

Kuratorerna på Fryshusets gymnasium kan erbjuda dig råd och stöd i personliga- och sociala angelägenheter. Det kan gälla frågor kring dina studier, ditt mående, din familj, relationer osv. Kuratorns uppdrag är att hjälpa till så att varje elev får en så bra studietid som möjligt. Vi sitter i biblioteket och du är alltid välkommen in om dörren är öppen. Tid bokar du via sms eller mail, eller genom din mentor.

Olle Hård

Estetiska programmet samt Estetiska programmet AST (ej speldesign), Gymnasiesärskolan

olle.hard@fryshuset.se

Telefon: 073-9502437

Susanne Berglund

Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels-och administrationsprogrammet & Ekonomiprogrammet

susanne.berglund@fryshuset.se

Telefon: 076-0010783

Johanna Jantunen

Estetiska programmet speldesign AST, Introduktions­programmen, Naturvetenskaps­programmet speldesign AST

johanna.jantunen@fryshuset.se
Telefon: 073-9502431

Skolsköterskor

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. För att komma i kontakt med skolsköterskemottagningen kan du boka tid i förväg eller komma på den öppna mottagningstiden. Vi sitter i biblioteket. Alla elever erbjuds under sin gymnasietid att genomgå en hälsoundersökning med syfte att skapa en hälsoprofil. Via skolsköterskan kan du också få kontakt med skolläkaren.

Helena Eriksson Holm

Estetiska programmet, Gymnasie­särskolan, Naturvetenskaps­programmet, Samhällsvetenskaps­programmet. helena.holm-eriksson@fryshuset.se Telefon: 073 950 22 49

Anna Ottenvang

Emma är skolsköterska på Handels­programmet, Ekonomi­programmet, Introduktions­programmet och AST. Emma har sitt rum i biblioteket. anna.ottenvang@fryshuset.se Telefon: 073-9502354

Specialpedagoger

Specialpedagogerna på Fryshusets gymnasium arbetar förebyggande och främjande på organisations-, grupp- och individnivå. Vi arbetar för att ge stöd i lärarnas arbete med att undanröja hinder för elever med stödbehov med fokus på stöd på gruppnivå. Specialpedagogerna sitter i biblioteket.

Loredana Remmer

Estetiska programmet samt Estetiska programmet AST (ej speldesign), Gymnasiesärskolan.

loredana.remmer@fryshuset.se
Telefon: 0760-010991

Magdalena Gidlund

Ekonomi­programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskaps­programmet och Samhällsvetenskaps­programmet

magdalena.gidlund@fryshuset.se
Telefon: 073-9502406

Mikaela Glavinic Deresjö

Estetiska programmet speldesign AST, Introduktions­programmen, Naturvetenskaps­programmet speldesign AST

mikaela.glavinicderesjo@fryshuset.se
Telefon: 073-9502285

Studie- och yrkesvägledare

Vi finns här för dig och vägleder dig till rätt val. Vi jobbar med att stärka dig som elev, stöttar dig i ditt skolarbete och vägleder mot framtida sysselsättningar. Både inför och efter gymnasiet. Vi hjälper dig gärna med motivationssamtal, självkännedom, information om utbildning och arbetsmarknad m.m. Vi sitter i biblioteket och du är alltid välkommen in om dörren är öppen. Det går också bra att boka tid via mail eller sms.

Kallie Ismail

Estetiska programmet speldesign AST, Introduktions­programmen, Gymnasie­särskolan, Naturvetenskaps­programmet speldesign AST

kallie.ismail@fryshuset.se

0760010761

Katarina Karlqvist

Jag är SYV för ES-alla inriktningar

HA, EK, NA och SA. Samt för ES-AST (inte speldesign) och HA-IMV

katarina.karlquist@fryshuset.se

Telefon 073-9502410