Program

På Fryshuset får du kunskaper och kontakter som du har nytta av långt efter det att skolan är slut.

Hos oss kommer du lära dig allt det du tänkte att du skulle lära dig i skolan och allt du behöver för att komma vidare i livet. Men du kommer också lära dig saker som du aldrig kunnat drömma om, tillsammans med människor som liknar dig och tillsammans med människor som är din totala motsats. Tack vare att elever med så många olika passioner samlas hos oss, blir du en del av något stort oavsett vilket program du väljer.

Estetiska programmet

Fryshuset Estetiska finns för dig som vill utveckla din konstnärliga talang på ett högskoleförberedande program. Här finns Estetiska programmets alla fem nationella inriktningar i en kreativ och studieorienterad miljö.

Hos oss utövar du din passion i ändamålsenliga lokaler, som scener, ateljéer och musik- podd- och dansstudios. Du möter våra erfarna och skickliga lärare som rustar dig för framtiden. Här knyter du kontakter för livet och skapar nätverk med andra kreativa ungdomar. Du möter våra erfarna och skickliga lärare som rustar dig för framtiden. Här knyter du kontakter för livet och skapar nätverk med andra kreativa ungdomar.

Försäljning och ekonomi

Våra handelsinriktade program är för dig som både under din utbildning och i framtiden vill jobba med ekonomi, företagande och försäljning.

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och bra för dig som vill starta eget medan Försäljnings- och service är en mer praktisk inriktning med branschfokus som förbereder dig för arbete direkt efter studenten. På båda programmen kan du dessutom välja en av många passioner som ger dig personlig utveckling och fördjupar dina kunskaper.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar betyg från grundskolan. Hos oss finns programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Programmens längd är mellan 1–3 år, är individanpassat samt justeras kontinuerligt efter ditt mål med utbildningen. Målet med din utbildning kan vara att uppnå behörighet till ett nationellt program eller studier på folkhögskola. Vi möter dig där du befinner dig och skapar förutsättningar att nå ditt mål.

Natur- och samhällsprogrammen

Natur och samhälle vänder sig till dig som vill få en bred utbildning som förbereder dig för fortsatta studier på universitet eller högskola och för ditt framtida liv som samhällsmedborgare.

Efter examen är nästan allt möjligt! Under tre år läser du många olika kurser, vilket leder till varierande skoldagar. I klassrummet möter du kunniga och engagerade lärare som tror på att du som elev kan och vill ta ansvar för dina studier, och som finns där både för att utmana och stötta.

Specialpedagogiska profiler

På Fryshuset gymnasium har vi ett stort utbud av anpassade verksamheter för att underlätta skolgången för elever i behov av extraordinära anpassningar.

Våra två olika skolformer är gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Specialpedagogiska profiler kan du läsa i liten grupp delar av dagen eller liten grupp hela dagen. I Anpassad gymnasieskola kan du kan läsa det nationellaprogrammet för estetiska verk- samheter i mindre grupper.

Kombinera ditt program med ett särskilt intresse

Utforska våra passioner här