Med passion för varje elev

Alla människor är olika. Vi föds olika, växer upp i olika miljöer och har olika drömmar om framtiden. Men en sak har vi gemensamt: Vi behöver stöd och uppmuntran från engagerade människor i vår omgivning. 

Fryshuset Gymnasium är skolan där varje elev får en viktig roll. Våra förväntningar är höga – vi vet nämligen att alla kan utvecklas och bidra med något värdefullt i den miljö vi bygger tillsammans. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund där vi tar vara på våra elevers passionerade intressen. Det höjer motivationen och gör det lättare att ta till sig andra ämnen och saker vi behöver kunna i livet. 

Hos oss möter du människor med olika bakgrund och erfarenheter, både i och utanför skolan. Det ger dig värdefulla kontakter och utmärkta möjligheter att skapa dig en framtid som du trivs med. 

Välkommen!
Önskar Fryshuset Gymnasiums skolledning

Ett hus fyllt av möjligheter

Fryshuset Gymnasium har en helhetsidé som bland annat syftar till att uppnå vissa mål i relation till elevens utveckling och lärande. Varje elev som tar studenten ska under tiden hos oss:

1

Utveckla kunskaper

och förmågor utifrån sina förutsättningar.

2

Utveckla nyfikenhet

och förståelse för andra genom möten.

3

Utveckla engagemang

och ansvar för sin omvärld.

Fem steg för att nå våra mål

Eleven i centrum

På skolan är eleven utgångspunkt för undervisningen. Lärare och övrig personal identifierar tillsammans var eleven befinner sig och utmanar utifrån elevens förutsättningar. 

Positiv elevsyn

På skolan har vi en positiv elevsyn, vilket innebär att vi tror att eleven kan och vill utvecklas och ta ansvar för sina studier. Lärare och övrig personal jobbar för att undanröja hinder och stärka elevernas självkänsla. 

Mötesplats 

På skolan tror vi att alla utvecklas genom möten. Lärare och övrig personal jobbar för att individer och grupper ska mötas, både på skolan, inom Fryshuset och i samhället i stort. Vi välkomnar mångfald och ser det som en tillgång.

Passion och intresse 

På skolan utgår vi ifrån och tar vara på elevernas passioner och intressen. Lärare och övrig personal jobbar för att utveckla elevernas individuella uttryck och skapa ett ökat engagemang för vår omvärld.

Systematisk undervisningsutveckling

På skolan utvecklar vi undervisningen och lärandemiljön på många sätt. Lärare och övrig personal jobbar både individuellt och kollegialt med att beforska sin egen verksamhet och på så sätt stärka den vetenskapliga grund som utbildningen vilar på. 

Allt detta ska ske i en miljö som ska kännetecknas av trygghet, kreativitet, samspel och goda relationer

Fryshuset Gymnasium är en Globala målen skola

För Fryshuset Gymnasium innebär det att vi aktivt arbetar för att uppfylla de 17 Globala målen för hållbar utveckling fram till 2030.

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet. Fryshuset Gymnasium är en av de skolhuvudmän som är en del av STLS.

Idéburna skolors riksförbund

Idéburna skolors riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Vårt främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

”Anders Carlbergs tro på människor och deras förmåga att växa och utvecklas var fullkomligt obeveklig.”

Fryshuset startades i Stockholm hösten 1984 i ett stort och slitet fryslager i Norra Hammarbyhamnen. En grupp entusiaster med Anders Carlberg i spetsen såg till att få i uppdrag av KFUM Söder att skaffa en lokal som kunde fungera som baskethall och samla barn och unga på Söder som ville spela basket.

Fryslagret stod tomt och man började renovera och bygga en idrottshall. En rockmusikfrälst bygglärling övertalade föreningen att även bygga några replokaler och redan från början fick ungdomarna själva vara med och forma aktiviteterna i huset. Det sociala engagemanget, utbildningar och andra passionerade intressen växte med åren på grund av de stora behov som fanns i samhället.

1997 flyttade Fryshuset till Södra Hammarbyhamnen. Strax efter skulle Fryshuset starta ett gymnasium som fullt utbyggt skulle ta emot 1 000 elever. 2010 tog Fryshuset ett till steg in i skolans värld och startade en grundskola för årskurs 7–9, som idag har 216 elever. Fryshuset verkar idag i två byggnader på totalt 24 000 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Fryshusets grundare Anders Carlberg var en gränslös eldsjäl. Hans tro på människor och deras förmåga att växa och utvecklas var fullkomligt obeveklig – och mest av allt trodde han på dem som ingen annan trodde på, de som inte ens trodde på sig själva. Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa, även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Och Fryshuset har vuxit till en mångfacetterad nationell rörelse för unga människors utveckling. En rörelse som fortsätter att växa och spridas över hela Sverige och till andra länder.