Fryshuset Gymnasium

Fryshuset gymnasium är en del av Fryshuset och delar dess värdegrund.

Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft.Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.

Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund. 

Fryshuset är en stor organisation med många olika verksamheter. Det ger möjligheter för engagemang som passar det just du brinner för.

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.

Fryshuset är en icke vinstdrivande skola, vilket betyder att all form av vinst går tillbaka till skolan och dig som elev. Det ger oss möjlighet till en så bra skola som möjligt.

 

Vår Likabehandlingsplan


Fryshuset Gymnasiums arbete bygger på tre grundstenar:

pil ner

1

Passioner

Känslan är en nyckelsten för verklig inlärning. Möjligheten att få utöva ett passionerat intresse skapar inre motivation för lärande.

pil ner

2

Ämnesintegration

Verkligheten är inte uppdelad i ämnen eller kurser. Känslan av helhet skapar en förståelse som underlättar när man ska hitta riktig studiemotivation.

pil ner

3

Delaktighet

Elevaktiva och blandade arbetsformer är en viktig del av skolans själ och hjärta. Att som elev få vara med och skapa frågeställningarna för att sedan söka information och lösa problemen är hävstänger i skolans lärandeprocesser.

”Anders Carlbergs tro på människor och deras förmåga att växa och utvecklas var fullkomligt obeveklig.”

Fryshuset

Fryshuset startades i Stockholm hösten 1984 i ett stort och slitet fryslager i Norra Hammarbyhamnen. En grupp entusiaster med Anders Carlberg i spetsen såg till att få i uppdrag av KFUM Söder att skaffa en lokal som kunde fungera som baskethall och samla barn och unga på Söder som ville spela basket.

Fryslagret stod tomt och man började renovera och bygga en idrottshall. En rockmusikfrälst bygglärling övertalade föreningen att även bygga några replokaler och redan från början fick ungdomarna själva vara med och forma aktiviteterna i huset. Det sociala engagemanget, utbildningar och andra passionerade intressen växte med åren på grund av de stora behov som fanns i samhället.

1997 flyttade Fryshuset till Södra Hammarbyhamnen. Strax efter skulle Fryshuset starta ett gymnasium som fullt utbyggt skulle ta emot 1 000 elever. 2010 tog Fryshuset ett till steg in i skolans värld och startade en grundskola för årskurs 7–9, som idag har 216 elever. Fryshuset verkar idag i två byggnader på totalt 24 000 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Fryshusets grundare Anders Carlberg var en gränslös eldsjäl. Hans tro på människor och deras förmåga att växa och utvecklas var fullkomligt obeveklig – och mest av allt trodde han på dem som ingen annan trodde på, de som inte ens trodde på sig själva. Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa, även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Och Fryshuset har vuxit till en mångfacetterad nationell rörelse för unga människors utveckling. En rörelse som fortsätter att växa och spridas över hela Sverige och till andra länder.


Fryshuset Gymnasium är en Globala målen skola

För Fryshuset Gymnasium innebär det att vi aktivt arbetar för att uppfylla de 17 Globala målen för hållbar utveckling fram till 2030.

Vår målsättning i arbetet med Globala målen är:

Alla elever ska väl känna till Agenda 2030 och de Globala målen

Alla elever ska under sin studietid fått jobba med ett eller flera projekt kopplat till Globala målen och sin utbildning/program.

Alla elever ska under sin studietid getts möjlighet att delta i projekt kopplat till hållbarhet som gör att man får insikt i möjligheterna att påverka och göra skillnad som enskild individ och mindre grupp.

Fryshuset Gymnasium har i arbetet med Globala målen ett nära samarbete med Den globala skolan som är en verksamhet på Universitets- och Högskolerådet.


Idéburna skolors riksförbund

Idéburna skolors riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Vårt främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.


Lärande och pedagogisk utveckling är centrala i vår verksamhet

Därför är vi också engagerade i olika organisationer som främjar en samhällsnyttig skola, hållbar utveckling och pedagogisk forskning.

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och utmaningar som uppstår i klassrummet. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk. STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet. Fryshuset Gymnasium är en av de skolhuvudmän som är en del av STLS.