Tappat bort ditt hemskickade betyg?

Du som gick ut skolan innan 2014: 

Fick du ett slutbetyg ska du kontakta Stadsarkivet

Fick du ett samlat betygsdokument kontaktar du gymnasieinfo@fryshuset.se

Gick du ett IV/IM-program kontaktar du gymnasieinfo@fryshuset.se

Gick du ut skolan 2014 och senare:

Fick du ett studiebevis kontaktar du Stadsarkivet

Fick du ett examensbevis kontaktar du Stadsarkivet

Gick du ett IM/IV-program kontaktar du gymnasieinfo@fryshuset.se

Översättning av betyg till engelska gör vi här på skolan endast för betyg utfärdade from VT10