Introduktionsprogrammen

Programinriktat val 

Mot Estetiska programmen och Försäljnings- och Serviceprogrammet

Programinriktat val är en väg till estetiska programmet och försäljnings- och serviceprogrammet för dig som saknar behörighet. Programinriktat val läses integrerat med nationella programmet och beräknas genomföras på tre år, där grundskolekurserna läses parallellt. 

Estetiska programmet 

Känner du dig redo för Estetiska programmet, men saknar något grundskolebetyg? Varje år öronmärker vi någon plats till elever i din situation. På Fryshuset Estetiska studerar du tillsammans med eleverna i din inriktning samtidigt som du tar igen det grundämne du saknar. Programinriktat val är sökbart på inriktningarna Musik och Teater. Du blir kallad till färdighetsprov för den inriktning du söker. 

Försäljnings- och serviceprogrammet

På FS-programmet finns varje år några platser till dig som ibland saknar engelska eller matematik från grundskolan för att bli behörig. Under åk 1 läser du klart dessa ämnen, samtidigt som du läser alla andra FS-kurser tillsammans med övriga elever i åk1. 

Behörighet till Programinriktat val

En elev är behörig till Programinriktat val om denne har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 i en av följande ämneskombinationer: 

1

Svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen. 

2

Svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra valfria ämnen. 

3

Svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra valfria.

Programinriktat val är högskoleförberedande

Du läser in dina grundskolebetyg parallelt med din gymnasieutbildning.

Kontakt

Programrektor Magnus Jarnlo
magnus.jarnlo@fryshuset.se