Introduktionsprogrammen

Programinriktat val 

Mot Estetiska programmen

Programinriktat val är en väg till estetiska programmet för dig som saknar behörighet. Programinriktat val läses integrerat med nationella programmet och beräknas genomföras på tre år, där grundskolekurserna läses parallellt. 

Estetiska programmet 

Känner du dig redo för Estetiska programmet, men saknar något grundskolebetyg? Varje år öronmärker vi någon plats till elever i din situation. På Fryshuset Estetiska studerar du tillsammans med eleverna i din inriktning samtidigt som du tar igen det grundämne du saknar. Programinriktat val är sökbart på inriktningarna Musik och Teater. Du blir kallad till färdighetsprov för den inriktning du söker. 

Behörighet till Programinriktat val

En elev är behörig till Programinriktat val om denne har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 i en av följande ämneskombinationer: 

1

Svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen. 

2

Svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra valfria ämnen. 

3

Svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra valfria.

Programinriktat val är högskole-förberedande

Du läser in dina grundskolebetyg parallelt med din gymnasieutbildning.

Kontakt

Programrektor Magnus Jarnlo
magnus.jarnlo@fryshuset.se