Specialpedagogiska profiler

AST Estetiska Programmet Speldesign, Bild & Form

Liten grupp hela dagen

Specialpedagogisk profil AST är anpassad för dig med autismspektrumtillstånd och som behöver en trygg och strukturerad miljö i skolan. Här får du studera utifrån dina förutsättningar och utveckla dina personliga talanger.

Du får tillgång till pedagogiska hjälpmedel och en egen arbetsplats. Gemenskapen är viktig och du får möjlighet att utveckla trygga relationer med elever och personal. En liten grupp är din bas i utbildningen.

Trygghet och struktur

Undervisningen sker i liten grupp under hela skoldagen i en tydlig, strukturerad miljö. Här läser du även dina estetiska kurser i liten grupp tillsammans med dina klasskamrater. Alla lektionspass under skoldagen utgår från och avslutas i ditt hemklassrum för att öka tillgängligheten och energibesparingen hos dig som elev.

Valbara inriktningar

Du kan på detta program läsa passion Estetik & media/Speldesign eller Bild & form som båda har specialpedagogisk profil samt ges i mindre grupp.

Efter skolan

Programmet ger högskolebehörighet för konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Valbara inriktningar för AST-Estetiska programmet med liten grupp hela dagen:

Speldesign

Bild & Form

”Jag har fått lära mig själva processen bakom spelen och får skapa själv.”

Fredrik Noresund, AST-verksamhet Estetiska programmet passion Speldesign

Vad har du för mål med skolan och din passion?

Att få så bra betyg jag bara kan och ta med mig så mycket bra kunskap som möjligt. Jag har varit intresserad av dataspel sedan jag var 5 år och vill fortsätta studera spelprogrammering efter gymnasiet. Mitt förhållande till spel har utvecklats mycket. Jag har fått lära mig själva processen bakom spelen och får skapa själv.

Hur är det att gå på Fryshusets Gymnasium?
Underbart kul, tycker jag. Jag var på öppet hus här innan jag började och efteråt kände jag ”Det här är platsen jag vill vara på”. Lärarna pushar oss till att göra vårt allra bästa och de vill att vi ska komma vidare. Samtidigt finns de alltid där om man behöver stöd, både i skolan och på det personliga planet.

Vad ser du mest fram emot när du går till skolan?
Mina favoritlektioner: engelska och psykologi. Det är inte alltid lätt men man lär sig att bli nyanserad.

Namn: Fredrik Noresund

Utbildning: AST-verksamhet Estetiska programmet passion Speldesign

”Jag vill skapa en trygg närmiljö för mina elever, som bygger på en dialog mellan vuxna och ungdomar.”

Namn: Olov Eriksson.

Gör: Lärare i samhällskunskap och engelska, AST-verksamheten Estetiska programmet.

Mål: Att fortsätta utvecklas i mitt yrke och att se till att vi är bäst på det vi gör

Vad är det viktigaste du kan ge som lärare?

Att dela med mig av den kunskap som jag har lyckats samla på mig i livet. Jag vill skapa en trygg närmiljö för mina elever, som bygger på en dialog mellan vuxna och ungdomar.

Hur jobbar du för att dina elever ska utvecklas i skolan??
Genom att ge dem utmaning och stöd. Det är en klassisk devis som jag anser att jag lever efter. Jag hoppas också att de alltid vill försöka och att de ger mig tillåtelse att hjälpa dem när det behövs.

Hur är det att jobba på Fryshuset?

Utmanande och roligt. Jag valde att jobba på Fryshuset för att det är ett intressant sammanhang att vara en del av. Mitt mål är att fortsätta utvecklas i mitt yrke och att se till att vi är bäst på det vi gör.

Kontakt

Maria Söderquist

maria.soderquist@fryshuset.se

Sofia Rosendahl

sofia.rosendahl@fryshuset.se