Specialpedagogiska profiler

Anpassad gymnasieskola -Estetiska Verksamheter

Fryshusets Anpassad Gymnasieskola är till för dig som vill gå nationella programmet för estetiska verksamheter och samtidigt ägna dig åt ett passionerat intresse. Efter utbildningen har du möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis en folkhögskola.

1

Små grupper

Hos oss sker all undervisning i en liten grupp, oftast i ett eget klassrum. Dina lärare ger dig tid och uppmärksamhet där din egen kraft och passion alltid står i centrum. Målet är att ge dig möjlighet att även delta i kurser på övriga gymnasiet. 

2

Skaparglädje

De teoretiska ämnena kombineras med roliga och engagerande övningar för att stärka din kreativitet och lust att lära. Tillsammans med passionslärarna får du forma och uttrycka dig med hjälp av bland annat bild, foto, musik, medieproduktion och teater. 

3

Lärande praktik

Sammanlagt 22 veckor av den fyraåriga utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du praktiserar på en arbetsplats som intresserar dig och som du skulle vilja arbeta på i framtiden. Under din praktik har du stöd av engagerade handledare, både från arbetsplatsen och från skolan. 

Ämnesfördelning

”Jag har letat efter en så här bra skola överallt.”

Seher Ünver, Anpassad Gymnasieskola – Estetisk Verksamhet

Vad har du för mål med skolan?
Att vill höja mina betyg, vara med på lektionerna och klara hela gymnasiet. Jag vill bli designer och ha ett eget märke som säljs över hela världen.

Hur är det att gå på Fryshusets Gymnasium?
De har jättebra mat här och de bästa lärarna! Ingen mobbas eller retas och det är mixat med olika typer av människor precis som ute i samhället.  Jag har letat efter en så här bra skola överallt men aldrig förut hittat nån. Nu har jag det.

Hur har du utvecklats sedan du började här?
Jag har lärt mig mer på alla olika nivåer. Lärarna är jättesnälla. När jag har problem så hjälper de mig alltid. Det här är den bästa skolan i hela Stockholm!

Namn: Seher Ünver

Utbildning: Anpassad gymnasieskola, Estetisk verksamhet

Mål: Höja mina betyg, vara med på lektionerna och klara hela gymnasiet.

Kontakt

Programrektor Magnus Jarnlo

magnus.jarnlo@fryshuset.se