Fryshuset Gymnasium

Välj en ny utbildning

Specialpedagogiskprofil – ASTIndividuelltalternativ

gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil

Specialpedagogisk profil – AST är anpassad för dig med autismspektrum-tillstånd och som behöver en trygg och strukturerad miljö i skolan. Här får du studera utifrån dina förutsättningar och utveckla dina personliga talanger.

Du läser i din egen takt med stöd av kunniga och engagerade lärare som vet vad just du behöver. Målet är att du ska känna att skoldagen och de ämnen du läser är begripliga, hanterbara och meningsfulla.


  • Programgemensamma ämnen
    • Individuellt alternativ 2500