Fryshuset Gymnasium

Välj en ny utbildning

PrograminriktatvalES

gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil gul pil

Programinriktat val är din väg till Handel- och administrationsprogrammet, Estetiska programmet med Digital medieproducent eller Musik.

Detta är en utbildning anpassad för dig som vill söka till ett nationellt program, men saknar behörighet. Vi erbjuder programinriktat val för Estetiska programmet med Musik, Teater, Dans eller Digital medieproducent, eller för Handels- och administrationsprogrammet. För att antas på något av programmen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs antingen godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du läser grundskolans kurser för att bli behörig och påbörjar även kurser från det program du sökt.