Estetiska

 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som kombinerar de traditionella skolämnena med dina passionerade intressen.

Vårt mål är att du skall vara väl rustad för framtiden efter dina tre år hos oss. Genom att du får praktisera olika konstarter ihop med traditionella teoretiska ämnen utvecklar du din förmåga till lärande, kunskaper, problemlösning och kreativitet. Vi strävar efter att skapa positiva sammanhang för dina studier, till exempel genom ämnesintegration. Det betyder att två eller flera ämnen examineras gemensamt i projekt.

Vi betonar vikten av kritiskt tänkande, kommunikation och öppenhet inför nya perspektiv. Det förbereder dig för fortsatta studier och utveckling i arbetslivet inom estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga verksamhetsområden. Antagning görs på betyg och färdighetsprov.

Passioner du kan välja som inriktningar:

 

Inför din ansökan:

Läs mer om Estetiska programmets olika kurser genom att ladda hem poängplanen nedan.

Inom alla inriktningar på estetiska programmet blir du kallad till färdighetsprov. Mer information om dessa finner du under respektive inriktning.

Har du frågor? 

Kontakta:

Programrektor
Joakim Wiklund: joakim.wiklund@fryshuset.se