Fryshuset Gymnasium

Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Bild & Form

Alla sökande till Estet – Bild och form 2022 kallas till ett digitalt färdighetsprov, som du gör per epost. Både nya sökande efter omvalsperioden och de som inte gjorde färdighetsprovet i mars blir kallade.

I kallelsen står närmare instruktioner hur du skickar in färdighetsprovet. Här nedan kan du läsa vad provet innehåller!

Deadline för färdighetsprov är tisdag 31 maj.

TRE BILDER

Arbetsprovet består av tre bilder, som du producerat hemma eller i skolan (ej fotografier). Välj tre arbeten, som du känner dig nöjd med!

Bild 1: En svartvit bild (t ex en blyerts-, kol- eller tuschteckning).

Bild 2: En bild i färg (t ex en målning).

Bild 3: Din tolkning av ett av nedanstående citat (valfri teknik – ej foto).

“Det stod någon vid fönstret.”

“Vi skulle inte ha klarat det om vi inte hade hjälpts åt.”

“Ingen lade märke till elefanten i rummet.”

 

TVÅ SKRIFTLIGA FRÅGOR

  1. Berätta kort om idén och hur du gjorde respektive bild.
  2. Berätta kort varför du vill gå på bild och form. 

Juryn

Juryn består av bildlärare på Fryshusets Gymnasium.

Meritvärde

Arbetsproverna och intervjun ger poäng som sedan läggs till ditt slutbetyg från åk 9.

Allmänna rekommendationer

Det är viktigt att du lägger ner lika mycket tid på alla arbetsuppgifterna, eftersom juryn bedömer helheten. Om någon av de tre bilderna saknas drar det ner provpoängen.

Rådgör gärna med din bildlärare eller en bildkunnig person för att försäkra dig om att du har förstått alla anvisningar.

Vänliga hälsningar,

Maria Steen
Konstnärlig ledare Bild och form
maria.steen@fryshuset.se