Fryshuset Gymnasium

Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Bild & Form

Alla sökande till Estet – Bild och form 2023 kallas per post till ett digitalt färdighetsprov, som du skickar in per epost. Deadline för omvalsperioden är 30 Maj.

I kallelsen står e-postadressen och närmare instruktioner hur du skickar in färdighetsprovet, men här nedan ser du vad som ingår.

Tre bilder

Arbetsprovet består av tre bilder, som du producerat hemma eller i skolan (ej fotografier). Välj tre arbeten, som du känner dig nöjd med!

Bild 1: En svartvit bild (t ex en blyerts-, kol- eller tuschteckning).

Bild 2: En bild i färg (t ex en målning, det går även bra att göra en digital målning)

Bild 3: Din tolkning av ett av nedanstående citat (valfri teknik – ej foto).

  • “Det stod någon vid fönstret.”
  • “Vi möttes på den hemliga platsen.”
  • “Många bäckar små gör en stor å.” 

 

Instruktioner för digitalt färdighetsprov: 

Fota av dina bilder och maila dem i jpg-format till den angivna epost-adressen, samtidigt som du svarar på frågorna nedan.

1. Berätta kort om idén och hur du gjorde respektive bild.

2. Berätta kort varför du vill gå på bild och form.

Skriv ut dina fullständiga uppgifter i mailet också, så att vi kan pricka av dig på listan från gyantagningen.

Alternativ till ovanstående:

Om du har möjlighet får du gärna samla bilder och text i ett enda dokument som du sparar som PDF och infogar i ett email.

Allmänna rekommendationer

Juryn som består av bildlärare på skolan sätter poäng på ditt färdighetsprov. Poängen rapporteras in till antagningssystemet där de adderas till dina meritpoäng från åk 9. Det är viktigt att du lägger ner lika mycket tid på alla delar i provet, eftersom juryn bedömer helheten. Om någon av de tre bilderna saknas drar det ner provpoängen. Rådgör gärna med din bildlärare eller en bildkunnig person för att försäkra dig om att du har förstått alla anvisningar.

Lycka till!

 

Vänliga hälsningar,

Maria Steen
Konstnärlig ledare Bild och form
maria.steen@fryshuset.se