Fryshuset Gymnasium

Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Bild & Form

Alla som söker till inriktningen Bild & Form kallas till Fryshuset för färdighetsprov. Du kallas antingen en för- eller eftermiddag och provet tar 2-3 timmar.

Till provet tar du med dig 3 bilder som du själv har gjort. Bilderna tar du med dig hem igen, samma dag. Vid provtillfället kommer du att få praktiska bilduppgifter, som du gör på plats. Du intervjuas av lärare för att vi skall förstå vad du vill med ditt bildskapande. Du får även besvara frågor om ditt bildintresse och dina studier.

Arbetsprovet

Arbetsprovet består av tre bilder, som du producerat hemma (ej fotografier). Välj tre arbeten, som du känner dig nöjd med.

– En av bilderna ska vara i färg (till exempel en målning).

– En annan bild ska vara svartvit (exempelvis en blyerts-, kol- eller tuschteckning).

– Den tredje bilden visar din tolkning av ett av nedanstående citat (Valfri teknik – ej foto.)

”Till en början kände vi oss rätt så tuffa, men det gick snartöver”

”Plötsligt kändes beslutet inte alls lika självklart som det hade gjort tidigare under dagen, men jag hade ju bestämt mig”

”Vi var ju helt uppenbart vilse, men såg ändå ingen anledning att stressa upp oss”

Samtliga arbetsprover ska monteras på en kartongskiva.
Formatet på kartongen får ej överstiga 50 x 70 cm och inte vara mindre än 35 x 50 cm. Kartongens baksida märks med namn, adress, personnummer och nuvarande skola.

Juryn

Juryn består av bildlärare på Fryshusets Gymnasium.

Meritvärde

Arbetsproverna och intervjun ger poäng som sedan läggs till ditt slutbetyg från åk 9.

Allmänna rekommendationer

Det är viktigt att du lägger ner lika mycket tid på alla arbetsuppgifterna, eftersom juryn bedömer helheten.

Rådgör med din bildlärare eller en bildkunnig person för att försäkra dig om att du har förstått uppgiften. Om en arbetsuppgift saknas så drar det ner provpoängen.

Vänliga hälsningar,

Hans Presto
Konstnärlig ledare Bild och form
hans.presto@fryshuset.se