Fryshuset Gymnasium

Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Bild & Form

Alla som söker till inriktningen Bild & Form kallas per brev till Fryshuset för färdighetsprov. Du kallas antingen en för- eller eftermiddag under vecka 12 (22-26 mars) 2021.  Provet tar ca 2-3 timmar.

 

OBS! Vi återkommer med nytt datum för färdighetsprov i samband med omvalsperioden den 15 april-17 maj.

Till provet tar du med dig 3 st bilder som du själv har gjort. De bilderna tar du med dig hem igen samma dag. Vid provtillfället får du dessutom en praktisk bilduppgift som du gör på plats. Du kommer även att intervjuas om ditt bildintresse för att vi skall förstå vad du vill med ditt bildskapande och dina studier.

Arbetsprovet 2021

Arbetsprovet består av tre bilder, som du producerat hemma eller i skolan (ej fotografier). Välj tre arbeten som du känner dig nöjd med!

Bild 1: En svartvit bild (t ex en blyerts-, kol- eller tuschteckning).

Bild 2: En bild i färg (t ex en målning).

Bild 3: Din tolkning av ett av nedanstående citat (valfri teknik – ej foto). 

  • “Det stod någon vid fönstret”
  • “Vi skulle inte ha klarat det om vi inte hade hjälpts åt”. 
  • “Ingen lade märke till elefanten i rummet.”

 

Samtliga arbetsprover ska monteras på kartong, en bild per kartongskiva. Det går bra med alla tre bilder på en skiva om du har mindre bilder. Kartongens baksida märks med namn, adress, personnummer och nuvarande skola.

Juryn

Juryn består av bildlärare på Fryshusets Gymnasium.

Meritvärde

Arbetsproverna och intervjun ger poäng som sedan läggs till ditt slutbetyg från åk 9.

Allmänna rekommendationer

Det är viktigt att du lägger ner lika mycket tid på alla arbetsuppgifterna, eftersom juryn bedömer helheten. Om någon av de tre bilderna saknas drar det ner provpoängen.

Rådgör gärna med din bildlärare eller en bildkunnig person för att försäkra dig om att du har förstått alla anvisningar.

Vänliga hälsningar,

Maria Steen
Konstnärlig ledare Bild och form
maria.steen@fryshuset.se