Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Bild & Form

Alla sökande till Estet – Bild och form 2024 kallas per post till ett digitalt färdighetsprov.

Här följer information om provets innehåll. I kallelsen du får med posten står närmare instruktioner om hur du mailar in dina bilder. 

Deadline är 2 Juni 2024 kl 23.59.

Tre bilder

Arbetsprovet består av tre bilder, som du producerat hemma eller i skolan. Välj tre arbeten som du känner dig nöjd med!

Bild 1. En svartvit blyerts- eller kolteckning.

Bild 2. En målning i färg.

Bild 3. Något du skapat i valfri teknik.
(t ex: teckning, målning, skulptur, hantverk, design, digitalt verk…)

  • Berätta kort om idén och hur du gjorde respektive bild.
  • Berätta kort varför du vill gå på bild och form. 
  • Fota av dina bilder och skicka dem digitalt per mail till den speciella mailadress som står i kallelsen du fått med posten.

Allmänna rekommendationer

Juryn som består av bildlärare på skolan sätter poäng på ditt färdighetsprov. Poängen rapporteras in till antagningssystemet där de adderas till dina meritpoäng från åk 9. Det är viktigt att du lägger ner lika mycket tid på alla delar i provet, eftersom juryn bedömer helheten. Om någon av de tre bilderna saknas drar det ner provpoängen. Rådgör gärna med din bildlärare eller en bildkunnig person för att försäkra dig om att du har förstått alla anvisningar.

Lycka till! 

Vänliga hälsningar,

Maria Steen, konstnärlig ledare på bild och form

Kontakt

Maria Steen, Konstnärlig ledare Bild och form

maria.steen@fryshuset.se