Fryshuset Gymnasium

Skolkuratorer

Kuratorerna på Fryshusets gymnasium kan erbjuda dig råd och stöd i personliga och sociala angelägenheter. Det kan gälla frågor kring dina studier, ditt mående, din familj, relationer osv. Kuratorns uppdrag är att hjälpa till så att varje elev får en så bra studietid som möjligt. Vi sitter i biblioteket och du är alltid välkommen in om dörren är öppen. Tid bokar du via sms eller mail, eller genom din mentor.

Karin Lannerstam

Estetiska programmet speldesign AST, Introduktionsprogrammen, Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet speldesign AST, Samhällsvetenskapsprogrammet

karin.lannerstam@fryshuset.se
Telefon: 073-9502431

Olle Hård

Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet samt Estetiska programmet AST (ej speldesign), Handels-och administrationsprogrammet, Gymnasiesärskolan,

olle.hard@fryshuset.se

Telefon: 073-9502437