Fryshuset Gymnasium

Skolsköterskor

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och främjande på organisation-, grupp- och individnivå. Alla elever erbjuds under sin gymnasietid att genomgå ett hälsosamtal med sin skolsköterska. För att komma i kontakt med oss kan du boka tid i förväg, via sms eller mail eller komma förbi vår mottagning i biblioteket. Vi kan även boka in elever till skolläkarmottagningen när behov finns

Helena Eriksson Holm

Estetiska programmet, Gymnasie­särskolan, Naturvetenskaps­programmet och Samhällsvetenskaps­programmet.

helena.holm-eriksson@fryshuset.se

Telefon: 073-950 22 49

Lisa Larsson

Försäljnings- och serviceprogrammet, Ekonomi­programmet, Introduktions­programmet och AST.

lisa.larsson@fryshuset.se

Telefon: 073-9502354