Fryshuset Gymnasium

Skolsköterskor

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. För att komma i kontakt med skolsköterskemottagningen kan du boka tid i förväg eller komma på den öppna mottagningstiden. Vi sitter i biblioteket. Alla elever erbjuds under sin gymnasietid att genomgå en hälsoundersökning med syfte att skapa en hälsoprofil. Via skolsköterskan kan du också få kontakt med skolläkaren.

Helena Eriksson Holm

Estetiska programmet, Gymnasie­särskolan, Naturvetenskaps­programmet, Samhällsvetenskaps­programmet. helena.holm-eriksson@fryshuset.se
Telefon: 073 950 22 49

Emma Niklasson

Emmaär skolsköterska på Handels­programmet, Ekonomi­programmet, Introduktions­programmet och AST. Emma har sitt rum i biblioteket. emma.niklasson@fryshuset.se Telefon: 073-9502354