Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och främjande på organisation-, grupp- och individnivå. Alla elever erbjuds under sin gymnasietid att genomgå ett hälsosamtal med sin skolsköterska. För att komma i kontakt med oss kan du boka tid i förväg, via sms eller mail eller komma förbi vår mottagning i biblioteket. Vi kan även boka in elever till skolläkarmottagningen när behov finns