Färdighetsprov Teater

Du kommer att bli kallad till ett färdighetsprov. Kallelsen skickas både via post och via mejl till den adress du angett till gymnasieantagningen. Viktigt är att du bekräftar ditt deltagande till erik.nihlgard@fryshuset.se

Färdighetsprov för Teater äger rum mellan 6-12/3.

Färdighetsprovet kommer att bestå av:

1. Uppvärmning och övningar i grupp

2. Framförande av monolog på scen. Välj en text i häftet Monologer inför antagningar 2024-teater

3. Intervju

Tips inför arbetet med monologen

Tänk på:

Vem är du? Var är du? Vem talar du till? Vad vill du? Vad gör du?

Du ska ha med dig följande till provet

  • Höstens betyg eller avgångsbetyg om du redan har slutat nionde klass.
  • Personbevis, eller legitimation.
  • Ett nytaget foto på dig själv.
  • Om du väljer en text som inte är från häftet ska du ha med den text du valt.

Bedömning:

  • Bedömningen görs av en jury bestående av teaterlärare på utbildningen.
  • Vi tittar på hur du arbetar i grupp, om du har arbetat ordentligt med texten och hur du gestaltar den.
  • I intervjun vill vi veta vad du har för motivation för att arbeta med teater och bedriva högskoleförberedande studier.

Kontakt

Erik Nihlgård, Konstnärlig ledare Teater
erik.nihlgard@fryshuset.se

OBS!

Kom ihåg att stanna hemma om du känner dig krasslig eller är sjuk! Vi kommer att erbjuda dig ett nytt datum.