Fryshuset Gymnasium

Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Teater

Färdighetsprov  för omval äger rum 31 Maj.

Du kommer att bli kallad till ett färdighetsprov. Kallelsen skickas både via post och via mejl till den adress du angett till gymnasieantagningen. Viktigt är att du bekräftar ditt deltagande till erik.nihlgard@fryshuset.se

 

Färdighetsprovet kommer att bestå av

• Uppvärmning och övningar i grupp.

• Framförande av monolog på en scen. Välj en text i häftet Monologtexter 22/23 (se nedan) eller en egen text. Framförandet ska ta ca 2 minuter.

• Intervju.

 

Du ska ha med dig följande till provet

  • • Höstens betyg eller avgångsbetyg om du redan har slutat nionde klass.
  • • Personbevis, eller legitimation.
  • • Ett nytaget foto på dig själv.
  • • Om du väljer en text som inte är från häftet ska du ha med den text du valt.

 

Bedömning

  • Bedömningen görs av en jury bestående av teaterlärare på utbildningen.
  • Vi tittar på hur du arbetar i grupp, om du har arbetat ordentligt med texten och hur du gestaltar den.
  • I intervjun vill vi veta vad du har för motivation för att arbeta med teater och bedriva högskoleförberedande studier.

 

Kom ihåg att stanna hemma om du känner dig krasslig eller är sjuk! Vi kommer att kunna erbjuda dig i.s.f. ett nytt sökdatum. 

 

Monologer inför antagningar 2023 – Teater