Fryshuset Gymnasium

Färdighetsprov Estetiska programmet inriktning Teater

Du kommer att få en kallelse hemskickad med datum och tid då du ska göra ditt färdighetsprov. I brevet finns också monologtexter att framföra. Du kan välja en av dem, eller välja en egen text men den får inte ta mer än fem minuter att framföra.

Färdighetsprov äger rum 22-26 mars 2021. 

Du kommer till Fryshusets reception, där du blir hämtad av en teaterlärare för att gå till teaterlokalen. Där får du och de övriga sökanden information om dagen. Sedan gör alla en gemensam uppvärmning, då du får möjlighet att visa din förmåga att samarbeta, och att släppa eventuell nervositet. Därefter börjar den individuella delen av färdighetsprovet(texten som du repeterat), endast inför lärare. Efter ditt framförande gör vi en kortare personlig intervju. Räkna med att färdighetsprovet tar en halv dag, men själva framförandet och intervjun tar ca 15 minuter.

Du ska ha med dig följande till provet:
– Höstens betyg eller avgångsbetyg om du redan har slutat nionde klass
– Personbevis eller legitimation
– Ett nytaget foto på dig själv

Bedömning:
– Bedömningen görs av en jury bestående av teaterlärare på utbildningen
–  Vi tittar på om du har arbetat ordentligt med texten och hur du gestaltar den, samt din samarbetsförmåga och potential
– I intervjun vill vi veta vad du har för motivation och lust till att lära och vilja till att arbeta

Monologer inför antagningar 2021 teater

Färdighetsprovet ger poäng som sedan läggs till ditt slutbetyg från åk 9.

Med vänliga hälsningar,

Pipsa Perrin Poukka

Konstnärlig ledare Teater

Mail pipsa.poukka@fryshuset.se