Reservantagning och intresseanmälan

Till dig som sökt Fryshuset gymnasium och står på reservlistan samt till dig som är ny sökande och vill börja hos oss

Fram till och med 13 augusti sköter Gymnasieantagningen reservantagningen till Fryshuset gymnasium. Du kan följa din egen reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter påwww.gyantagningen.se

Från och med den 14 augusti tar vi över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se


Observera att om vi inte lyckas nå den elev som står på tur – på grund av bristfälliga kontaktuppgifter – så kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. 

Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer (gärna mobilnummer) finns med på reservlistan. I annat fall riskerar du att förlora ditt erbjudande om en gymnasieplats, som i stället går till den elev som står efter dig på reservlistan.

Från och med den 30 augusti gör vi en ny reservlista. Du som stått med på gymnasieantagningens reservlista och vill stå kvar måste maila till SYV och meddela detta (se mailadress nedan). Dessa elever samt nytillkomna sökande utgör underlag för den nya reservlistan. Listan utformas efter en individuell bedömning. 

För dig som vill börja på Fryshuset gymnasium men inte finns på reservlistan: Ladda ner eller skriv ut denna blankett för att fylla i uppgifterna och bifoga de dokument vi efterfrågar. Länk till blankett

Maila blankett och dokument till SYV. 

SYV@fryshuset.se