Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra Fryshuset Gymnasium.

Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till eventuella fel.

Synpunkter

Med synpunkt avses att du har förväntningar på vår verksamhet som inte har uppfyllts eller ett förslag som berör kvalitén på vår verksamhet.

Kontakta i första hand den lärare eller mentor till eleven som ärendet gäller. Om du inte fått den hjälp du sökt eller tycker att ärendet lösts enligt önskemål kontaktar du programrektor som har ansvar för den utbildningen som eleven går. Kontaktuppgifter till rektorerna hittar du under Om Gymnasiet – Kontakt.

Klagomål

Med klagomål avses att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen. Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig.

I första hand är det bäst att kontakta den lärare, mentor eller rektor som berörs av klagomålet. Om frågan inte är löst kontaktar du huvudmannen för Fryshuset Gymnasium.

Huvudman för Fryshuset Gymnasium är Fryshusets VD – Johan Oljeqvist – skolchef@fryshuset.se

Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar

Om ditt ärende rör fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar kan du hitta skolans rutiner i vår  Likabehandlingsplan 

Ärendehantering

När du kontaktar skolan är det bra att vi får information av dig så att vi kan svara så fort som möjligt.

Handlar ditt ärende om synpunkter eller klagomål.

Är du som uppgiftslämnare elev, vårdnadshavare eller annan.

Lämna ditt namn och kontaktuppgifter, mail, adress och tel.

Om ärendet gäller elev. Vad heter eleven.

Gäller ärendet diskriminering eller kränkande behandling eller fysiska miljöer så som lokaler.

Beskriv ditt ärende.