Passion

Ekonomi

Företagande och ekonomins roll i samhället.

Se sambanden

Du studerar hur ekonomi, samhälle, politik och juridik hänger ihop och påverkar varandra. Det lär dig förstå de villkor som styr företagandet och hur nya idéer, företag och branscher växer fram. Det har du nytta av inom vilket av dessa områden du än vill jobba i framtiden

Tänk vetenskapligt

Du lär dig att söka, analysera och värdera information utifrån en vetenskaplig grund. Det innebär att du tänker kritiskt, sätter fakta i sitt sammanhang och söker förklaringar inom relevant forskning. Det gör att du lär dig hur samhället, ekonomin och företagande samspelar med varandra.

Bli en företagare

Alla tre år på programmet präglas av entreprenörskap i olika former. I årskurs 3 startar du ett riktigt företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Till din hjälp har du Fryshuset INC, Young Innovation HUB och Rotary rådgivare som ger dig allt stöd du behöver för att lyckas som ung entreprenör.

Passion Ekonomi är valbar på

Kontakt

Per Nyström
per.nystrom@fryshuset.se